Zo zasadnutia ŠTK

24.1. sa v Piešťanoch konalo zasadnutie ŠTK.

SZRK/bb | 25.01.2011 22:41:58

najzaujímavejšie zo zasadnutia:

- Na žiadosť RT juniorov a z organizačných dôvodov zmenila termín Majstrovstiev Slovenska (MSR) na krátke trate. Nový termín je 22.-24.7. v Piešťanoch,

- upravila termíny pre MSR maratón a Hargašov memoriál,

- riešila požiadavku o platbe odstupného (výchovného) pri prestupe pretekára, v ktorej sa uzniesla, že v prípade ak sa kluby nedohodnú, bude sa postupovať podľa praviidiel RK, žiadosť sa postúpi na Prezídium SZRK, ktoré prejedná prípadnú zmenu a jej výšku v dotácii na klub, ktorá bude vo výške odstupného. Bude záležať od prejednávaného prípadu.

- riešila doplnky pravidiel, kde o.i.vrátila znenie bodu 2.17.6, ktoré hovorí o povinnosti pretekára dostaviť sa na štart slovenských pretekov v klubovom oblečení a tým teda opäť nebude dovolené štartovať v reprezentačnom oblečení. Dôvodom je znenie Vyhlášky 26/1991 z.z. § 10 článok , ktorá dovoľuje niesť repezentačný znak iba na medzinárodných podujatiach,

- ďalej prejednala požiadavku pracovníkov časomier, ktoré sa používajú na slovenských pretekoch o problematike spracovania zmien po porade v prípade väčšieho množstva dohlášok. S prihliadnutím na to, že kluby môžu robiť zmeny prihlášky ešte tri dni pred pretekmi, zvýšila poplatok za dohlášku zo 4,- € na 10,- €. (bod 2.2.1)

- ďalej sa uzniesla na zvýšení pokút za disciplinárne priestupky u jednotlivcov z 30,- € na "do 300,- €" a u klubov z 300,- € na "do 2.000,- €"

- schválila Smernicu pre Slovenský pohár 2011, v ktorom je jedna zásadná zmena a to započítavanie piatich bodovo najhodnotnejších pretekov u seniorov do celkového poradia,

- ďalej v tejto smernici neodsúhlasila nový návrh započítavanie paušálneho počtu bodov do SP reprezentantom absentujúcich z reprezentačných dôvodov na pretekoch SP. Rozhodla tak po prihliadnutí na to, že program pretekov SP sa prispôsobuje reprezentáciám a spomenutí reprezentanti ako aj ich kluby majú iné zvýhodnenia,

viac v zápisnici ŠTK zo dňa 24.01.2011 na canoe.sk

Ing. Boris Bergendi

generálny sekretár SZRK

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Zo zasadnutia ŠTK“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.