Zmena pravidla o prezentácii sponzorov.

Predsedníctvo schválilo zmenu pravidla rýchlostnej kanoistiky v bode 1.19 Lode – v odstavci 07, ktorého nové znenie je:

SZRK | 08.05.2003 00:15:51

Na lodiach, na príslušenstve lodí, na oblečení a pádlach pretekárov, ktorí štartujú na pretekoch v Slovenskej republike môžu byť umiestnené reklamné slová a znaky s výnimkou propagujúcich tabakový priemysel a tvrdý alkohol.

Na predných častiach lodí, v miestach od prednej hrany vlnolamu smerom k špičke lode, na oblečení a pádle pretekárov, ktorých zoznam vydá SZRK pre každú sezónu do 1.4. bežného roka, musia byť umiestnené reklamné nápisy, znaky a logá podľa pokynov SZRK vydaných pre každú sezónu.

SZRK má právo meniť zoznam pretekárov počas sezóny podľa ich výsledkov.

Pri umiestnení reklamných slov, znakov a log na pádlach a oblečení pretekárov má prednosť pokyn SZRK.

Používanie reklám na lodiach, ich príslušenstve a oblečení v rámci medzinárodných pretekov upravujú predpisy Medzinárodnej kanoistickej federácie a v rámci Olympijskych hier predpisy Medzinárodného olympijskeho výboru.

(Porušenie tohto pravidla rieši článok pravidiel 1.25 - vylúčenie z pretekov)

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Zmena pravidla o prezentácii sponzorov.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2022
1. KOM
100,0%
1 410,50
2. NOV
64,5%
909,50
3. TTS
54,2%
764,50
4. UKB
53,8%
758,50
5. PIE
46,7%
658,00
Nedávne a najbližšie podujatia
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.