Valné zhromaždenie SZRK.

Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 31.01.2009 v bratislavskej NTC Sibamac aréne, sa zúčastnilo 40 delegátov z 22 klubov a oddielov. V diskusii delegáti pedovšetkým rozoberali rozvoj mládeže a možnosti zamedzenia úbytku pretekárov v staršom doraste a pri prechode do seniorov.

SZRK, bb | 01.02.2009 10:54:10

Hlavným bodom boli voľby, ktoré skončili nasledovne (v tabuľlke sú navrhnutí delegáti, ktorí mali záujem o členstvo v predsedníctve a počet získaných hlasov):

Milan Oršula, 31, zvolený

Imrich Tóth, 23, zvolený

Ladislav Váňa, 22, zvolený

Tibor Soós, 21, zvolený

Jaroslav Ostrčil, 20, zvolený

Radovan Šimočko, 18, zvolený

Róbert Petriska, 18, zvolený

Vladimír Mrva, 17

Miroslav Haviar, 17

Mário Klieštenec, 16

Jana Bobková, 15

Juraj Kadnár, 13

Ako vidieť výsledky okolo hranice postupu do predsedníctva boli veľmi tesné a rozhodoval každý získaný hlas. Novými členmi sa stali Imrich Tóth, Ladislav Váňa a Róbert Petriska.

Zo zvolených členov predsedníctva mali záujem o post predsedu SZRK Jaroslav Ostrčil , ktorý získal v samostatnej voľbe 16 hlasov a Róbert Petriska, ktorý získal 24 hlasov a tým sa stal novým predsedom SZRK.

Ďalej prebehli voľby revízora zväzu, v ktorých získal súčasný revízor Miloš Mikleš 24 hlasov, oproti 16 hlasom pre Miroslava Haviara.

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

1. VZ SZRK berie na vedomie Správu predsedu SZRK.

2. VZ SZRK berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu na rok 2008.

3. VZ SZRK berie na vedomie Správu revízora.

4. VZ SZRK berie na vedomie Informáciu o uznášaniaschopnosti VZ SZRK.

1. VZ SZRK schvaľuje prijatie nového klubu Horné Srnie za člena SZRK.

2. VZ SZRK schvaľuje zmenu stanov takto:

Článok 5 bod 1/b

Schádza sa dvakrát ročne spravidla v mesiacoch apríl a november a zvoláva ho

Predsedníctvo SZRK

Článok 5 bod 1/c vložiť

Rozhoduje o odvolaní predsedu, alebo člena predsedníctva,

1. VZ SZRK schvaľuje návrh na vyznamenanie - Rad zásluh p. Antona Kiabu za dlhoročnú sponzorskú podporu KRK Nováky.

2. VZ SZRK zvolilo za predsedu SZRK Róberta Petrisku, ďalších členov predsedníctva, ktorými sa boli zvolení: Jaroslav Ostrčil, Tibor Soós, Milan Oršula, Ladislav Váňa, Imrich Tóth, Radovan Šimočko, ďalej revízora SZRK Miloša Mikleša

1. VZ SZRK poveruje Predsedníctvo SZRK :

- riešiť problém zníženia počtu pretekárov po prechode do vyššej vekovej kategórie

- prijať riešenie bodového hodnotenia v rámci slovenského pohára, ktorý nebude poškodzovať kluby v prípade účasti juniorských reprezentantov plniacich si reprezentačné povinnosti.

1. VZ SZRK ukladá Predsedníctvu SZRK prijať opatrenia :

- k zabezpečeniu investičných prostriedkov k výstavbe Vodáckeho areálu Jarovce,

- k vypracovaniu urbanistickej štúdie vodáckeho areálu na Zlatých pieskoch,

- doriešiť vysporiadanie pozemkov pre vodácky klub v Považskej Bystrici do 30.6.2009,

- prijať opatrenie k profesionálnemu zabezpečeniu investičných finančných

prostriedkov, prostriedkov na údržbu lodeníc a k financovaniu kategórie

kadetov v spolupráci s Ministerstvom financií, vyššími územnými celkami a Ministerstvom školstva

Ing. Boris Bergendi

generálny sekretár

Diskusia k článku:

Anonym

Asi máš pravdu, ide o peniaze ako také a o ich použitie.

pozorovateľ

Mne to tak trochu pripadá, že všetci sa tu naťahujeme o nejaké predsedníctvo a loď sa zatiaľ potichu potápa. Pokiaľ sa nepodarí zohnať peniaze a zatraktívniť kanoistiku pre verejnosť skončíme v archíve. A okrem toho musíme ťahať za jeden povraz a nenaťahovať sa medzi sebou.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.