Smernice pre Slovenský pohár 2007.

Slovenský pohár je dlhodobá súťaž jednotlivcov a klubov (oddielov) SZRK. Súťaž pozostáva zo štyroch skupín a to: dospelí, mládež, maratón, a veteráni. Všetky skupiny sú hodnotené aj v jednotlivcoch aj v kluboch (oddieloch). Bude vyhodnotená aj celková súťaž klubov (mládež, dospelí, maratón a veteráni).

SZRK, bb | 11.04.2007 15:12:06

Štart pretekárov v každej časti SP je podmienený dodržaním Pravidiel rýchlostnej kanoistiky.

Započítavané preteky pre skupiny „DOSPELÍ“ a „MLÁDEŽ“:

- 1. kolo – I.KP, Račice

- 2. kolo – M-SR, dlhé trate, Nováky

- 3. kolo – Pohár SNP, Piešťany

- 4. kolo – II.KP, Zvolenská 1000ka

- 5. kolo – VC Komárna

- 6. kolo – Trenčianska regata

- 7. kolo – Novácka 500vka

- 8. kolo – M-SR, maratón, Trenčín

- 9. kolo – M-SR, krátke trate, Zvolen

- 10. kolo - Pohár Slávie UK, Bratislava

Započítavané preteky pre skupinu „MARATÓN“:

- 1. kolo – Dunajský maratón, Bratislava

- 2. kolo – M-SR, maratón, Trenčín

- 3. kolo – Rozlúčkové preteky, Bratislava

Započítavané preteky pre skupinu „VETERÁNI“:

- 1. kolo – Dunajský maratón, Bratislava

- 2. kolo – Pohár SNP, Piešťany

- 3. kolo – Samaria Cup, Šamorín

- 4. kolo – Zvolenská tisícka

- 5. kolo – M-SR veteránov, Trenčín

- 6. kolo – Novácka 500vka

- 7. kolo – Svetový pohár, Trenčín

- 8. kolo – Pohár Slávie UK, Bratislava

- 9. kolo – Hargašov memoriál

- 10. kolo – Rozlúčkové preteky, Bratislava

Bodovanie SP

Hodnotí sa v disciplínach podľa platných rozpisov podujatí. Boduje sa prvých deväť miest počtom bodov 10, 8, 7, atď. Pri nižšom počte klasifikovaných lodí sa počet bodov kráti zhora, napr. 5, 3, 2, 1,. Pri viacmiestnych lodiach získa pretekár pomernú časť bodov. Klasifikované sú len lode, ktoré prešli cieľom.

Poradie SP

Priebežne bude zostavované poradie jednotlivcov v každej vekovej a lodnej kategórii podľa skupín a poradie klubov (oddielov).

Do hodnotenia SP sa v roku 2007 nezapočítajú výsledky zahraničných pretekárov, výsledky nezaregistrovaných pretekárov, prípadne nepreregistrovaných v priebehu súťažného obdobia z jednej vekovej, prípadne lodnej kategórie, do druhej.

Ceny

Prví traja jednotlivci z každej kategórie v konečnom poradí obdržia, diplomy. Víťaz súťaže klubov a oddielov mládeže obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 30 000 Sk, druhý obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 20 000 Sk, tretí pohár a odmenu vo výške 15 000 Sk, štvrtý 10 000 Sk a piaty 5 000 Sk. Kluboví víťazi v skupinách maratón a veteráni obdržia po 5 000 Sk.

Vypracované a schválené ŠTK SZRK dňa 06.04.2007.

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Smernice pre Slovenský pohár 2007.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.