Niektoré dôležité doplnky k pravidlám rýchlostnej kanoistiky.

Predsedníctvo SZRK prijalo na svojom ostatnom zasadnutí niekoľko doplnkov. Najdôležitejšie vyberáme:

SZRK | 18.02.2004 12:33:07

čl. 1. 16. Pretekanie dorastu a žiactva

04. Žiaci 10 až 14 roční

(pozn.: riadne restrovaní môžu byť iba pretekári, ktorí dosiahnu v sezóne najmenej desiaty rok svojho veku)

04. Žiaci 10 až 14 roční

(pozn.: riadne restrovaní môžu byť iba pretekári, ktorí dosiahnu v sezóne najmenej desiaty rok svojho veku)

čl. 2. 16. 06

... Vo viacmiestnych lodných kategóriách musia mať všetci pretekári jedného klubu v jednej lodi jednotný odev. Pri zložených posádkach z viacerých klubov platí táto zásada len pre pretekárov z jedného klubu . Vesty sa do jednotného odevu nehodnotia.

čl. 1. 02. 01

d) má u pretekárov potvrdenú lekársku prehliadku (jej platnosť je len v kalendárnom roku, v ktorom bola potvrdená) a výkonnostnú triedu ..

čl. 1. 03

Hodnoty registračných známok:

jednotné pre všetky kategórie ........................... 30 Sk

V prípade oneskorenej registrácie (po 31.3.), sobotu a nedeľu je poplatok 100.- Sk

čl. 2. 01.2

Oddiely - kluby, medzi ktorými sa uskutoční prestup pretekára, sa môžu dohodnúť aj na forme a výške náhrady výchovného. Pokiaľ nedôjde k dohode na forme a výške náhrady výchovného, prináležia získané body pretekára v pohárových súťažiach a podiel na finálových výsledkoch z M SR, oddielu – klubu z ktorého pretekár odišiel a za ktorý pretekal minimálne tri roky. Zápočet bodov v kategórii žiakov a dorastencov vykoná ŠTK SZRK za sezónu v ktorej sa prestup z tohoto oddielu - klubu uskutočnil a v nasledujúcej sezóne. V prípade prestupu pretekára v sezóne v ktorej dovŕšil 18 a viac rokov, započítava ŠTK SZRK oddielu – klubu z ktorého pretekár odišiel a za ktorý pretekal minimálne tri roky, aj podiel pretekára na výsledkoch z M SR dospelých, po dobu piatich rokov.

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Niektoré dôležité doplnky k pravidlám rýchlostnej kanoistiky.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
Seminár rozhodcov
08.12.2023
Seminár trénerov
09.12.2023
Kanoista roka 2023
18.12.2023
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.