Zasadnutie Predsedníctva SZRK č. 07/2006.

7/2006 (26.9.2006)

SZRK | 03.10.2006 21:55:59

V hodnotení pretekov informoval Mikleš Miloš o Majstrovstvách Slovenska – krátke trate, ktoré sa konali vo Zvolene, v termíne 14.-16.07.2006., o novom štartovnom zariadení, ktoré bolo veľkým prínosom a splnilo svoj účel. Ubytovanie a strava boli zabezpečené organizátorom za veľmi výhodných podmienok.

Ďalej Róbert Petriska informoval o Pohári Slávie UK, ktorý sa konal v Bratislave, v Jarovciach, dňa 09.09.2006. Preteky boli dobre zorganizované, napriek tomu, že boli uskutočnené mimo lodenice a všetok materiál bolo treba priniesť aj vrátane zabezpečenia elektrického prúdu. Pretekárom sa odovzdávali diplomy, medaily aj vecné ceny. R. Petriska opísal dobrú spoluprácu s NŠC, sekretariátom SZRK, Slovenskou Asociáciou dračích Lodí. Predsedníctvo SZRK uznalo pochvalu usporiadateľovi za vydarenú akciu.

Boris Bergendi informoval SZRK o Súťaži olympijských nádejí, ktoré sa konali v termíne 23. – 24.09.2006 v Piešťanoch. Rozpočet na túto akciu bol len 50.000 Sk. Zúčastnilo sa 11 krajín, približne 300 pretekárov. Ubytovanie a strava boli zabezpečené. B. Bergendi opísal dobrú spoluprácu s klubom TJ Sĺňava Piešťany a s ostatnými dobrovoľnými pracovníkmi. Predsedníctvo konštatovalo nízku výkonnosť našich reprezentantov.

Hodnotenie pretekov Pohár SNP, Majstrovstvá Slovenska – maratón a Svetového pohára v maratóne sa bude konať na ďalšom P-SZRK.

Boris Bergendi informoval o ukončenej účtovnej inventúre a prebiehajúcej inventúre materiálu, ktorou bol poverený pán ján Matocha. mi K4.

Pavel Blaho informoval Predsedníctvo o MS seniorov (príloha 1), ktoré sa konalo v Szegede. P-SZRK zobralo správu na vedomie.

ŠTK navrhla kalendár pretekov na rok 2007. RT pripravia stanovisko do 10.10.2006, kedy pošlú svoje návrhy na sekretariát a členom predsedníctva SZRK.

Boris Bergendi informoval o školení trénerov 1. triedy. Prihlásilo sa 6 ľudí (Jana Bobková, Ján Miškovič, Peter Štern, Ladislav Váňa, Vladimír Husák, Rastislav Rus). Jedná sa o 2-ročné štúdium. Cena za ročné školenie je 10.000 Sk na ktoré SZRK príspeje sumou 4.000 Sk.

Boris Bergendi informoval o viazaní (krátení) rozpočtu z Ministerstva školstva, presnú výšku viazania Ministerstvo sľúbilo zaslať na zväz do polovice októbra.

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Zasadnutie Predsedníctva SZRK č. 07/2006.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.