Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie športu SZRK konaného dňa 18.6.2009 v Piešťanoch.

Prítomní: R. Šimočko, J. Masárová, M. Erbanová

Šimočko Radovan | 19.06.2009 20:56:14

Ospravedlnení: P. Blaho, M. Tesárik

Program zasadnutia:

1. zmena Nominačných kritérií RDS na rok 2009 predsedníctvom SZRK

2. spor o nomináciu v disciplíne K4 muži 200 m

Dňa 18.6.2009 sa konalo na podnet predsedu RT RDS SZRK mimoriadne zasadnutie komisie športu v Piešťanoch. Hlavným prejednávaným bodom bola zmena Nominačných kritérií RDS na rok 2009 na zasadnutí P-SZRK 14.6.2009 vo Zvolene.

Stanovisko komisie športu SZRK k prvému bodu programu:

Komisia športu zásadným spôsobom odmieta zmenu Nominačných kritérií RDS na rok 2009 týkajúcich sa bodu 6, t.j. sprísnenia kritéria postupu na MS 2009 Dartmouth bez dodatočnej nominácie z ME 2009 Brandenburg v disciplíne C1 muži na 1000 m zo 14. miesta na 8. miesto a žiada P-SZRK o zrušenie tohto rozhodnutia a požaduje ponechať v platnosti Nominačné kritéria RDS na rok 2009 v takom znení v akom boli počas kvalifikačných pretekov Zvolenská tisícka, t.j. do zasadnutia P-SZRK dňa 14.6.2009.

Ďalej v bode 2 programu R. Šimočko informoval o stanovisku športového oddielu Dukla Trenčín ohľadom problémového rozhodnutia Jury pretekov na kvalifikačných pretekoch Zvolenská tisícka pri disciplíne K4 muži 200 metrov. Predostrel zúčastneným odvolanie proti rozhodnutiu Jury podané na ŠTK SZRK Duklou Trenčín. Upozornil, že na základe tohto odvolania sú výsledky predmetnej jazdy neplatné až do rokovania ŠTK SZRK a jej rozhodnutia v tejto veci. Tým pádom aj predmetná nominácia posádky disciplíny K4 muži 200 metrov nemohla prebehnúť na základe oficiálnych výsledkov.

Na základe predložených faktov komisia športu SZRK v pomere 2:1 žiada ŠTK SZRK o urýchlené oficiálne zaujatie stanoviska a rozhodnutie tohto sporu.

V Piešťanoch 18.6.2009

Zapísal: Radovan Šimočko Overil: Jana Masárová

Dodatok:

Dňa 18.6.2009 sa konalo mimoriadne zasadnutie ŠTK SZRK, ktorá riešila Odvolanie proti rozhodnutiu Jury o opakovaní finálovej jazdy č. 12 disciplíny K4 muži 200 m dňa 12.6.2009 na kvalifikačných pretekoch na ME 2009 Zvolenská tisícka. Verdikt ŠTK znie, že ostávajú v platnosti výsledky prvej jazdy. Keďže sa týmto aktom definitívne ukončil spor o výsledok kvalifikačných pretekov v dotyčnej disciplíne, Komisia športu SZRK žiada predsedníctvo SZRK o nominovanie víťaznej posádky na základe oficiálnych výsledkov disciplíny K4 muži 200 metrov podľa Nominačných kritérií RDS na rok 2009 na ME 2009 v Brandenburgu.

Radovan Šimočko

Predseda Komisie športu SZRK

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie športu SZRK konaného dňa 18.6.2009 v Piešťanoch.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
KP veslári, Zemník, Bratislava (uzavretá trať)
13.04.2024
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.