Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi odsúhlasili predaj obecných pozemkov v oblasti Karloveského ramena netransparentným spôsobom - bez výberového konania a so zmenou územného plánu spoločnosti Karloveské rameno, patriacej impériu J&T. Podľa platného územného plánu má táto lokalita slúžiť pre šport a oddych všetkých občanov Bratislavy.

Kunc Ľuboš | 08.12.2007 00:59:35

Týmto rozhodnutím sa výrazne obmedzí rozvoj športových aktivít v tejto oblasti, ktorým sa venuje najmä mládež, a zamedzí sa prístup občanov k ramenu Dunaja.

Máme obavu z rozširovania developerských aktivít pri Karloveskom ramene.

Rozhodnutím poslancov sa tak časť Karloveského ramena stane súkromným, uzatvoreným priestorom, kam nebudú mať občania a športovci prístup.

Ostro protestujeme proti rozhodnutiu poslancov Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi takýmto spôsobom predať pozemky v Karloveskej zátoke.

Preto žiadame:

1. Žiadame zastaviť takýmto spôsobom realizovaný predaj pozemkov v Karloveskej zátoke v Bratislave.

2. Žiadame zmluvne zaviazať kupujúceho tak, aby dodržal podmienky platného Územného Plánu Hl. mesta SR Bratislavy, v ktorom je pre Karloveské rameno a predmetné územie stanovená funkcia: zariadenia pre šport, telovýchovu a športové aktivity vo voľnom čase.

3. Žiadame zabezpečiť v podmienkach kúpnej zmluvy rozsah predanej parcely tak, aby nebol obmedzený prístup občanov k ramenu Dunaja cez pozemky mesta.

Občania Karlovej Vsi a celej Bratislavy

Petičný výbor Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju:

JUDr. Iva Lukačovičová, bytom ul. Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 4

Ing. Jaroslav Kohn, bytom Lykovcová 1, 841 04 Bratislava 4

Martin Marček, bytom Nad Dunajom 6, 841 04 Bratislava 4

Alexander Vojček, bytom Lykovcová 1, 841 04 Bratislava 4

HLASOVANIE NA:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=321355

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.