Vysvetlenie podpredsedu SZTK a predsedu SZRK Jaroslava Ostrčila.

Ako to bolo s budovou SZTK v Liptovskom Mikuláši?

SZRK | 19.04.2007 16:18:24

V Športinforme č. 1/2007 bol uverejnený list Liptovského združenia telesnej kultúry, ktoré požiadalo Slovenské združenie telesnej kultúry (SZTK) o odškodnenie v sume 2,5 až 3 milióny korún za to, že SZTK prišlo o budovu v Liptovskom Mikuláši, v ktorej od roku 1967 sídlia športové organizácie Liptova. Nedávno uverejnil denník SME článok, v ktorom nepriamo naznačil, že Jaroslav Ostrčil – podpredseda SZTK a prezident ATJK SR – je určitým spôsobom spoluzodpovedný za stratu dvoch budov SZTK – už spomínanej v Liptovskom Mikuláši a v Žiline. Jaroslav Ostrčil poskytol k prípadu nasledujúce vysvetlenie.

„Koncom roku 2004 bolo SZTK v zlej finančnej situácii a dlhovalo finančné prostriedky viacerým subjektom, len Sociálnej poisťovni viac ako 5 miliónov korún a k tomu penále. Na zasadnutí Výkonného výboru SZTK som informoval, že ak to bude potrebné, pokúsim sa vybaviť pôžičku. Neskôr mi vtedajší predseda SZTK, pán Holko, zatelefonoval, či viem zabezpečiť pôžičku na úhradu dlhu voči Sociálnej poisťovni a zdôraznil, že ak ho SZTK uhradí, bude mu odpustené penále v sume asi 2 milióny Sk. Bolo to koncom decembra 2004. Zabezpečil som dve pôžičky v celkovej výške 3 milióny Sk, čím SZTK nemuselo platiť penále. Zmluvy o pôžičkách vypracovalo SZTK a pán Holko navrhol ako záložné právo na jednu pôžičku budovu v Liptovskom Mikuláši a na druhú budovu v Žiline. Na otázku, či to je potrebné, odpovedal, že ide o štandardný postup.

Začiatkom roku 2005 začali pribúdať veritelia SZTK. To prišlo exekúciou o hotel FIS a športový areál v Bojniciach. V apríli prišla na SZTK z Krajského súdu v Bratislave výzva vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu. Informoval som sa u zmluvného právnika a zmluvného ekonóma SZTK, či sú pôžičky v prípade konkurzu dostatočne chránené. Na základe vzniknutej rizikovej finančnej situácie v SZTK, ako aj potreby ochrany poskytnutých pôžičiek, bolo mi odporučené postúpiť pohľadávky tretej osobe. Postúpenie bolo zrealizované v máji 2005 a jeden originál zmluvy bol doručený na sekretariát SZTK.

Do 30. 9. 2005 malo SZTK pohľadávky podľa zmluvy uhradiť. Podľa mojich informácií firma, ktorej som postúpil pohľadávky, získala budovy do svojho vlastníctva až v októbri 2006 – viac ako rok po splatnosti pohľadávok. Myslím si, že za tú dobu mohlo SZTK konať.

Mrzí ma, ako to dopadlo. V dobrom úmysle som chcel pomôcť a obrátilo sa to proti mne. Nikomu neprajem zažiť takú traumu, akú prežívam po uverejnení článku v denníku SME. Všetko, čo som spomenul, je zdokladované, na svoju česť prehlasujem, že z mojej strany nebol ani náhodou nijaký úmysel poškodiť SZTK. Mnohí vyrábajú rôzne fámy, neviem prečo tak robia. Keď bolo treba rýchlo pomôcť, nebolo ich.

Asi bolo mojou chybou, že som pre SZTK zabezpečil pôžičky… Ktovie, ako by dopadlo, keby Sociálnej poisťovni neuhradilo dlh do 30. 12. 2004…“

Jaroslav Ostrčil

Poznámka Športinformu

Výber zo stanov SZTK: „Výkonný výbor zodpovedá za správu majetku ako celku a schvaľuje všetky dispozície s nehnuteľným majetkom SZTK“.

Diskusia k článku:

vodak

suhlasim s predchadzajucim prispevkom, naozaj sme vsetci uverili......

Anonym

Vážený pá predseda, je mi ľúto, že od uverejnenia článku v tlači pred tromi mesiacmi ste doteraz trpeli traumou, škoda - možno ste mohli lepšie spávať už skôr, stačilo toto vaše vysvetlenie predložiť skôr. Ale ako sa vraví, nikdy nie je neskoro a aj tak vám všetci uverili. Len sa nebojte a za naše ciele bojujte.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
SP I. Svetový pohár - šprint
10.05.2024 | Szeged, HUN
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
SP II. Svetový pohár - šprint
24.05.2024 | Poznaň, POL
Medzinárodná regata juniorov/U23
24.05.2024 | Bratislava, Zemník
SP Svetový pohár - maratón
01.06.2024 | Brandenburg, GER
Pohár SNP
01.06.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
KP juniori
08.06.2024 | Bratislava, Zemník
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.