VV SOV schváli nomináciu do Pekingu 17. júla.

V utorok zasadal v sídle SOV prvý raz v tomto roku štáb Slovenského olympijského výboru (SOV) pre OH 2008 v Pekingu. Štáb pod vedením svojho predsedu, podpredsedu SOV pre letné športy a designovaného šéfa slovenskej misie na Hrách XXIX. olympiády Vladimíra Millera zasadal v rozšírenom zložení a rozhodlo sa, že výkonný výbor SOV schváli nomináciu športovcov na OH 17. júla, valné zhromaždenie SOV ju potvrdí a schváli nomináciu sprievodu výpravy 19. júla. Do 23. júla musí SOV na MOV a do Pekingu odoslať definitívne menovité prihlášky členov výpravy.

SITA, bg | 29.01.2008 20:31:15

Predseda SOV František Chmelár na úvod informoval členov štábu o situácii okolo štátnej podpory zabezpečenia prípravy športovcov a účasti výpravy na OH v Pekingu. Uviedol, že na piatok 1. februára je plánovaný podpis dohody medzi Ministerstvom školstva SR a SOV, v ktorej sa budú definovať podmienky štátnej podpory. Dohodu podpíšu minister školstva a podpredseda vlády SR Ján Mikolaj a František Chmelár. Financovanie podpory prípravy olympionikov bude diferencované na základe návrhu SOV.

Športový riaditeľ SOV Roman Buček informoval o kľúčových termínoch vo vzťahu k Hrám XXIX. olympiády. Od 10. februára do 31. marca sa na viac častí uskutočnia stretnutia zástupcov SOV s kandidátmi olympijského štartu a s navrhovanými členmi ich sprievodu. K 15. aprílu treba uzatvoriť tzv. long list, čiže nahlásiť širší zoznam členov výpravy. Dňa 20. júna bude do Pekingu vypravený lodný kontajner s materiálom.

Slávnostný olympijský sľub do rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča je predbžene plánovaný na 24. júla. Už o deň neskôr by do Pekingu mala odletieť prvá skupinka výpravy, časť vodných slalomárov. Pôvodná predstava, aby výprava odletela v dvoch veľkých častiach, sa nezrealizuje. Do Pekingu sa slovenskí športovci presunú vo viacerých várkach, najviac odletov je plánovaných na 28. júla. Pre olympionikov sú rezervované priame lety z Viedne do Pekingu, ale vzhľadom na všeobecný obrovský záujem o lety do Pekingu je možné, že niektorí členovia sprievodu odletia do čínskej metropoly aj z iných letísk.

Momentálne má Slovensko istých 27 olympijských miest pre športovcov: po 7 v rýchlostnej kanoistike a v športovej streľbe, 5 vo vodnom slalome, 4 v atletike, 3 v cestnej cyklistike a 1 v jachtingu. Prítomní predstavitelia zväzov uvedených športov a aj predstavitelia zväzov plávania, vzpierania, džuda, tenisu a stolného tenisu informovali o stave kvalifikácie v jednotlivých športoch tiež o príprave, zdravotnom stave a vyhliadkach potenciálnych adeptov olympijského štartu. Do diskusie sa zapojili aj zástupcovia všetkých troch rezortných stredísk. Riaditeľ Strediska štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR a zároveň prezident Konfederácie športových zväzov SR Marián Kukumberg upozornil na zlé fungovanie systému vrcholového športu na Slovensku, ako aj na redukciu stavov v strediskách rezortov školstva a vnútra, ktorá sa priamo dotkla i športovcov a trénerov.

Obsiahlo sa na štábe hovorilo o otázkach boja proti dopingu a celkove o zdravotníckej problematike. Generálny sekretár Antidopingového výboru SR Miroslav Motyčík informoval o spustení nového monitorovacieho systému reprezentantov, o novom zozname zakázaných látok a metód, ako aj o nových predpisoch pre terapeutické výnimky. Pripomenul, že viacero zväzov doteraz na ADV SR nedodalo žiadne informácie o pobyte svojich reprezentantov v prvých troch mesiacov roka, čím ich podľa nových, zostrených pravidiel boja proti dopingu, vystavujú hrozbe prvého porušenia antidopingových predpisov.

Šéf štábu SOV pre OH 2008 Vladimír Miller informoval o tom, že výkonný výbor SOV stanovil pre všetkých olympionikov povinnosť absolvovať pred uzavretím nominácie v priebehu tohto roka aspoň dve antidopingové kontroly, pričom je jedno, či pôjde o súťažné alebo mimosúťažné, doma alebo v zahraničí. Požiadal predstaviteľov zväzov, aby o vykonaní týchto kontrol u "svojich" športovcov informovali nielen ADV SR, ale aj SOV.

Predseda lekárskej komisie SOV MUDr. Branislav Delej upozornil na zdravotné riziká podnebia v Pekingu v horúcom a vlhkom auguste. Najväčším nebezpečenstvom pre športovcov môže byť smog, pred ktorým sa musia dôsledne chrániť predovšetkým alergici a astmatici. Uviedol, že lekárska komisia chystá stretnutia so športovcami, na ktorých ich bude konkrétne informovať o možných zdravotných rizikách v Pekingu a o spôsoboch, ako im čeliť. Ďalej informoval, že všetci športovci sa do 14. júla musia preukázať absolvovaním telovýchovnolekárskych prehliadok. Najvýkonnejší slovenskí športovci absolvujú aj komplexné preventívne prehliadky.

Generálny sekretár SOV Jozef Liba na záver upozornil všetkých prítomných zástupcov športových zväzov na zákonnú ochranu olympijskej symboliky a na obmedzenia, ktorej z nej vyplývajú pre používanie napríklad loga OH v Pekingu na zväzových autách, či na oblečení športovcov. Použitie olympijských symbolov aj na nekomerčné účely je striktne podmienené písomným súhlasom SOV.

Štáb SOV pre OH 2008 bude odteraz zasadať každý mesiac. Najbližšie sa jeho členovia na pôde SOV zídu 26. februára.

Diskusia k článku:

Anonym

Nominovaní rýchlostní kanoisti - singlkanoista Marián Ostrčil, štvorkajak (Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr) a dvojkajak s posádkou Ivana Kmeťová, Martina Kohlová. Do Pekingu odcestuje aj 5 vodných slalomárov, šampióni Michal Martikán a bratia Hochschornerovci priamo, v K1 mužov i žien bude ešte interná kvalifikácia.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.