Uznesenie z VZ SZRK, konaného dňa 22.1.2005

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZRK

VZ,MaťoMišík | 29.01.2005 16:07:39

22.1. 2005

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZRK

Berie na vedomie:

• Správu predsedu SZRK Konštantína Alexejenka o činnosti zväzu za 4-ročné obdobie

• Správu mandátovej komisie

• Výklad Predsedníctva SZRK k článku článok 5, bod 1, odsek d) o mandáte valného zhromaždenia (VZ), pričom smerodajný je počet delegátov, ktorých kluby pred VZ nahlásia na sekretariát SZRK

• Správu predsedu investičnej komisie Ľ. Štarka v súvislosti s výstavbou areálu kanoistiky v Jarovciach

Schvaľuje:

• Správu generálneho sekretára B. Bergendiho o čerpaní rozpočtu za rok 2004

• Správu revízora účtov M. Mikleša o hospodárení zväzu za rok 2004

• Zmenu stanov Článok 5 v dvoch bodoch (bude doplnené PRESNÉ ZNENIE)

Ukladá:

• Predsedníctvu SZRK (P-SZRK) – snažiť sa o zvýšenie členskej základne zväzu

• P-SZRK – rozšíriť základňu rýchlostnej kanoistiky do nových regiónov Slovenska a intenzívne podporovať už existujúce najmladšie kluby (Nové Mesto nad Váhom, Zvolen)

• P-SZRK a reprezentačným realizačným tímom – nasmerovať zvýšené úsilie na podporu mládežníckych družstiev: kadetov, juniorov, do 23 rokov

• P-SZRK – v spolupráci so Slovenským zväzom kanoistiky na divokej vode zvýšiť vplyv Slovenskej kanoistickej asociácie na poli medzinárodnej diplomacie

• P-SZRK – podporovať úspešné usporiadanie Majstrovstiev Európy v maratóne 2007 v Trenčíne

• P-SZRK – pokračovať v marketingovej činnosti s cieľom zlepšiť financovanie činností zväzu a klubov

• P-SZRK – vypracovať koncepciu zväzu na nadchádzajúce obdobie, so zameraním na prácu s mládežou, činnosť juniorských kategórií, reprezentáciu v olympíjskych i neolympíjskych disciplínach (maratón, 200 m), súťaže veteránov a dračích lodí.

• P-SZRK – zvážiť zriadenie reprezentačného družstva na 200 m so samostatným rozpočtom

• P-SZRK – pripraviť koncepciu mediálnej politiky zväzu, s prípadným príslušným rozpočtom, vrátane koncepcie prevádzkovania internetových stránok s tematikou kanoistiky

• Trénerom a funkcionárom SZRK – poskytovať rovnocenné informácie a v tom istom čase, pre všetkých záujemcov o zverejnenie v médiách, vrátane internetových stránok

• P-SZRK - ustanoviť príslušné komisie na zabezpečenie činností a úloh zväzu

• P-SZRK a sekretariátu – predložiť na registráciu schválené zmeny stanov

Zvolilo:

• Predsedníctvo SZRK v zložení: Klieštenec, Masárová, Oršula, Ostrčil, Plško, Soós, Šimočko

• Jaroslava Ostrčila za predsedu SZRK

• Miloša Mikleša za revízora účtov SZRK

Maťo Mišík

za návrhovú komisiu v zložení Kohút, Kňazovický, Mišík

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Uznesenie z VZ SZRK, konaného dňa 22.1.2005“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
SP I. Svetový pohár - šprint
10.05.2024 | Szeged, HUN
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
SP II. Svetový pohár - šprint
24.05.2024 | Poznaň, POL
Medzinárodná regata juniorov/U23
24.05.2024 | Bratislava, Zemník
SP Svetový pohár - maratón
01.06.2024 | Brandenburg, GER
Pohár SNP
01.06.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
KP juniori
08.06.2024 | Bratislava, Zemník
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.