Štátny rozpočet 2001: na šport vyčlenili 967 miliónov korún Bez olympijského navýšenia

V štátnom rozpočte na budúci rok, ktorý v stredu schválila Národná rada SR, sa v rôznych položkách na telovýchovu a šport v roku 2001 ráta so sumou 967,4 milióna Sk.

PRAVDA (iv, mo) | 15.12.2000 00:00:00

Celkové výdavky štátneho rozpočtu 2001 sa predpokladajú vo výške 217,8 miliardy korún. Zákon o telesnej kultúre garantuje slovenskému športu 0,5 percenta rozpočtovaných výdavkov, takže oblasť telesnej kultúry by mala dostať 1,089 mld. Sk. Zasa sa však zákon nedodrží a šport dostane menej. Štúdiom materiálov, ktoré dostali poslanci Národnej rady SR, sme dospeli k cifre 967 424 000 Sk. V kapitole Ministerstva školstva SR je na šport naplánovaných dovedna 222,5 milióna. Suma pozostáva z položiek: štátna športová reprezentácia 156 834 000 Sk (v tomto roku 191 790 000), horská služba 18 000 000 (rovnako ako v r. 2000), občianske združenia a organizácie na úlohy v oblasti telesnej kultúry a športu 47 700 000 (rovnako). Štátny fond telesnej kultúry má rozpočtované výdavky v objeme 454 324 000 Sk (na tento rok bolo plánovaných 416 200 000 Sk).

Dva hlavné zdroje teda predstavujú sumu 676 858 000 Sk, čo je ďaleko od miliardy. Avšak v komentári k bežným výdavkom štátneho rozpočtu - Ostatné výdavky na verejnú spotrebu obyvateľstva - je uvedené, že výdavky na telesnú kultúru a šport (bez ŠFTK) sa rozpočtujú v sume 513 100 000 Sk, čo spolu so ŠFTK dáva sumu 967 424 000 Sk. Kde je zvyšných 290,566 mil. Sk, sa možno len dohadovať. Kľúčovými čiastkami môžu byť položky na strediská vrcholového športu troch rezortov (školstvo, vnútro, obrana), skryté v ich kapitolách. Tohto roku náklady (okrem prevádzkových) na ne dosiahnu výšku asi 171 miliónov Sk (MO 117, MV 39, MŠ 15). Zvyšnú čiastku nevedeli včera vysvetliť ani pracovníci odboru športu MŠ SR, lebo ešte nemali k dispozícii schválenú podobu štátneho rozpočtu. Možno je súčtom rôznych položiek. Napríklad v kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je uvedená suma 1 890 000 Sk na vrcholovú športovú prípravu žiakov SOU a na rovnaký účel je plánovaných pre Ministerstvo hospodárstva SR 3 200 000 Sk. Medzi investíciami Minister- stva financií SR nájdeme aj 20 000 000 Sk na Stredisko športov Lanice (TU Zvolen).

V komentári k Všeobecnej pokladničnej správe (VPS) sa uvádza, že výnos z lotérií sa plánuje v objeme 1 miliarda Sk. Z neho má dostať šport 525 miliónov (vrátane 454,324 milióna prostredníctvom ŠFTK), čo zodpovedá taxatívne stanovenej požiadavke lotériového zákona, že na šport musí ísť najmenej 50 percent výnosov z hier.

Riaditeľ odboru športu MŠ SR Ladislav Čambal vidí ako najpodstatnejšie to, že v budúcoročnom rozpočte je v porovnaní s tohtoročným zníženie približne o 35 miliónov na štátnu reprezentáciu. "Budeme si to musieť vnútorne vyrovnať s fondom," poznamenal. "Nepodarilo sa totiž ani navýšiť rozpočet o 35 miliónov o financie na ZOH 2002 v Salt Lake City - pritom Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor musia takmer všetky výdavky s účasťou našich výprav zaplatiť už v roku 2001. Pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok sa nezohľadnili OH, teraz zasa ZOH - to neviem pochopiť." Poslanec Jirko Malchárek pôvodne predložil návrh na olympijské navýšenie, ale len v rámci kapitoly MŠ SR - na požiadanie rezortu ho napokon stiahol.

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Štátny rozpočet 2001: na šport vyčlenili 967 miliónov korún Bez olympijského navýšenia“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2024
1. KOM
100,0%
421,50
2. ŠAM
62,9%
265,00
3. PIE
61,6%
259,50
4. NOV
58,7%
247,50
5. ŠKP
45,6%
192,00
Nedávne a najbližšie podujatia
KP juniori a U23
10.06.2024 | Bratislava, Zemník
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
SP Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
SP Trenčianska regata
22.06.2024 | Trenčín, Lodenica KK TTS
ME Majstrovstvá Európy - šprint juniori U23
27.06.2024 | Bratislava, SVK
SP Novácka päťstovka
06.07.2024 | Nováky, Jazero
MS Majstrovstvá sveta - šprint veteráni
12.07.2024 | Plovdiv, POL
SP Pohár Interu
13.07.2024 | Bratislava, Zemník
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.