SOV schválil top tím pre Londýn, Soči a rozpočet na rok 2010.

Slovenský olympijský výbor (SOV) hodnotil na sobotňajšom 39. valnom zhromaždení v Bratislave vystúpenie na ZOH vo Vancouveri, kde výprava získala po jednej medaile z každého kovu, za mimoriadne úspešné. Osemnásta priečka v medailovej bilancii 82 zúčastnených krajín však podľa prezidenta SOV Františka Chmelára neodráža slovenskú realitu.

SITA, bg;ru | 25.04.2010 20:12:28

"Máme síce medaily, ale mali by sme zostať pri zemi. Naše úspechy idú nad rámec reality, naša sila v zimných športoch nie je ani zďaleka taká, aby sme sa nechali oslepovať úspechmi. Chýbajú nám talenty, tréneri a najmä podmienky, " pripomenul vo svojej správe na sobotňajšom 39. valnom zhromaždení SOV v Bratislave prezident František Chmelár a dodal, že problémy netrápia iba zimné športy, ale rovnako aj letné.

Z hodnotiacej správy vedúceho výpravy na ZOH 2010 vo Vancouveri Igor Nemečka vyplynulo, že s výnimkou biatlonu, kde sa Anastasia Kuzminová a Pavol Hurajt zaslúžili o tri medaily, sa dramatické zmeny vo výkonnosti slovenských športovcov v porovnaní s Turínom 2006 neudiali. Ukázalo sa, že už len vybojovanie si účasti bolo oveľa náročnejšie ako na predchádzajúcich ZOH.

Jedným z troch nedostatkov v činnosti štábu Vancouver 2010, ktoré uvádza hodnotiaca správa, bolo prenášanie zodpovednosti za plnenie povinností a úloh v boji proti dopingu. SOV preto navrhuje do budúcnosti určiť vo výprave osobu zodpovednú za oblasť antidopingu. Igor Nemeček na základe skúseností z prípravy a samotnej účasti na ZOH vyzval športové zväzy a vrcholové strediská na zlepšenie lekárskej starostlivosti a intenzívnejšiu komunikáciu v oblasti boja proti dopingu.

Prezident SOV František Chmelár v ďalšej časti svojej správy poukázal na nezáujem politikov o šport. Kritizoval stagnujúce a momentálne dokonca znižujúce sa štátne dotácie, zlé legislatívne podmienky pre sponzorstvo športu a poukázal aj na to, že v mnohých chudobnejších európskych krajinách je ochota vyjsť v ústrety športu oveľa väčšia ako na Slovensku.

"Potrebujeme väčšie pochopenie, ale k tomu je nutná politická vôľa. Doterajší povrchný záujem o šport je ťažko pochopiteľný," skonštatoval a vyzval športovcov, aby v blížiacich sa parlamentných voľbách dali hlas tým, ktorí verejne deklarujú vôľu pomôcť slovenskému športu. "Myslím si, že športovci predstavujú pomerne solídnu voličskú silu," pripomenul šéf SOV.

Prvý top tím pre ZOH 2014 v Soči

Delegáti VZ SOV schválili program financovania prípravy elitných športovcov na ZOH 2014 s názvom Slovenský olympijský top tím (SOTT) 2014 Soči, ktorý predložila členka výkonného výboru SOV Janka Gantnerová. Finančnú podporu by v rámci neho mali v roku 2010 dostať 4 jednotlivci (biatlonisti Anastasia Kuzminová a Pavol Hurajt, zjazdárka Veronika Zuzulová, bežkyňa na lyžiach Alena Procházková), sánkarská dvojica Ján Harniš - Branislav Regec, štafeta bežcov na lyžiach a dva hokejové kolektívy - mužský aj ženský. Z jednotlivcov dostane najväčšiu podporu biatlonistka Kuzminová (50-tisíc eur), hokejové tímy majú na prípravu po 150-tisíc. Celkovo získajú športovci v SOTT Soči 2014 na prípravu 484-tisíc eur.

Valné zhromaždenie schválilo aj aktualizovaný zoznam športovcov, ktorí budú v roku 2010 zaradení do projektu SOTT 2012 Londýn. Ako informoval viceprezident SOV Ľubor Halanda, v A-tíme je celkovo 36 športovcov. Z nich je 24 jednotlivcov, štyri dvojice a slovenský reprezentačný štvorkajak. Podpora v tejto elitnej kategórii sa pohybuje od 15-tisíc do 126-tisíc eur pre K4. Napríklad olympijskí šampióni z Pekingu vodní slalomári súrodenci Peter a Pavol Hochschornerovci dostanú od SOV v rámci projektu Slovenský olympijský top tím (SOTT) 2012 dovedna 80-tisíc eur, Michal Martikán a Elena Kaliská po 50-tisíc. Najnižšiu podporu 15 000 eur, ktorá však odráža prijaté kritériá, majú v A-tíme plavkyňa Martina Moravcová, športový gymnasta Samuel Piasecký, triatlonista Pavol Šimko a vzpierač Ondrej Kutlík. V B-tíme figuruje 10 jednotlivcov a jedna dvojica, ich finančná podpora na tento rok sa pohybuje od 10 do 15-tisíc eur. SOV v rámci londýnskeho projektu podporuje taktiež tri kolektívy - basketbalistky

(200 000 eur), volejbalistov (200 000 eur) a hádzanárov (135 000 eur). "Keďže od Sydney 2000 sme nemali zastúpenie v kolektívnych športoch, rozhodli sme sa finančne podporiť aj tímy s vysokou výkonnosťou, aby mali šancu prebjovať sa cez náročné kvalifikačné sito na olympiádu,“ uviedol Ľ. Halanda. Celková výška prostriedkov, ktoré SOV vyčlenil pre rok 2010 na podporu športovcov zaradených do projektu SOTT 2012, je 1,168 milióna eur u jednotlivcov a 535-tisíc eur v prípade troch kolektívov.

SOV má vytvorený aj projekt Juniorského olympijského tímu (JOT) pre perspektívnych športovcov do 23 rokov. V ňom je v roku 2010 zaradených podľa viceprezidenta SOV Vladimíra Millera 55 jednotlivcov, štyri dvojice, dve štvorčlenné štafety, družstvá junioriek v stolnom tenise a šerme, tímy hokejistov a hádzanárok.

Financovanie oboch SOTT a JOT by malo zabezpečiť MŠ SR, zmluvy však ešte nie sú podpísané. "Keďže zoznam športovcov sme schválili až dnes, kontrakt sme preto nemohli uzavrieť," vysvetlil prezident SOV František Chmelár.

SOV hospodári s vyrovnaným rozpočtom

SOV na valnom zhromaždení schválili bez vážnejších pripomienok správu o hospodárení za rok 2009 a tiež rozpočet na rok 2010. SOV hospodáril v roku 2009 s vyrovnaným rozpočtom. Príjmy aj výdavky boli 4 496 614 eur. Na príjmoch sa však verejné zdroje z Ministerstva školstva SR (MŠ SR) podieľali až 90 percentami. Dotácia prevyšujúca 4 milióny eur bola účelovo viazaná napríklad na financovanie prípravy športovcov zaradených do top tímov pre Vancouver 2010 a Londýn 2012, zabezpečenie účasti výpravy SR na ZOH 2010, financovanie projektov v oblasti športu na školách a rekreačného športu, vydávanie publikácií a vzdelávacie programy. Šesť percent príjmov, čo predstavuje sumu takmer 281-tisíc eur, získal SOV z Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a Olympijskej solidarity. Zvyšené 4 percentá príjmovej časti rozpočtu na rok 2009 - 193 583 eur - tvorili financie získané vlastnou marketingovou činnosťou zo Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s. Najvyšší podiel na výdavkoch SOV v

uplynulom roku predstavovali aktivity športového oddelenia - až 86 percent (3 867 808 eur). Prevádzakové a fixné náklady „zhltli“ 9 percent z celkových výdavkov (389 716 eur), na rozvoj olympizmu išli 3 percentá (153 390 eur) a na komunikačné oddelenie 2 percentá (74 839 eur).

V rozpočte SOV na rok 2010 sú naplánované príjmy aj výdavky v objeme 2 430 270 eur. Opäť najväčší podiel na príjmoch tvorí štátna dotácia z MŠ SR v objeme 1 826 695 eur, čo je až 75 percent. Z marketingovej činnosti plánuje SOV získať 16 % svojho plánovaného rozpočtu na rok 2010 a z prostriedkov MOV 9 percent.

Haťapka chce pre SOV lietadlo

Členovia pléna dostali podrobné informácie o príprave na tohtoročné I. olympijské hry mládeže v Singapure, ktoré podali viceprezident SOV pre mládež Vladimír Miller a slovenská ambasadorka pre OH mládeže 2010, strelkyňa Danka Barteková. VZ zobralo na vedomie informáciu, že novými členmi SOV - zástupcami komisie športovcov SOV z radov zimných olympionikov na obdobie rokov 2010 až 2014 sa stali bobista Milan Jagnešák a bežkyňa na lyžiach Alena Procházková. Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOV predložiť kancelárii prezidenta SR návrhy na udelenie štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra slovenským olympijským medailistom. Na VZ odovzdali prezident SOV František Chmelár a čestný predseda SOV Vladimír Černušák ocenenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vlaňajším víťazom národného kola literárnej súťaže MOV Olympijský šport a literatúra Jánovi Macháčkovi (kategória do 12 rokov) a Lenke Kalinovej (kategória od 12 do 18 rokov). Kuriozita na záver: v diskusii Kamil

Haťapka navrhol, aby si SOV zadovážil vlastné lietadlo, ktorým by dopravoval športovcov na olympijské hry a počas roka by ho využíval na charterové lety, ktoré by mu prinášali peniaze do rozpočtu...

SOTT 2012 Londýn (na rok 2010) - prehľad zaradených športovcov:

A-kategória:

Atletika: Martina Hrašnová (podpora 35 000 eur), Libor Charfreitag (25 000), Dmitrij Vaľukevič (20 000), Dana Velďáková (25 000).

Džudo: Milan Randl (25 000).

Plávanie: Martina Moravcová (15 000).

Rýchlostná kanoistika: K4 M. Riszdorfer, R. Riszdorfer, Tarr, Vlček (126 000), K2 žien Kohlová - Kmeťová (48 000).

Streľba: Danka Barteková (35 000), Mário Filipovič (25 000), Jozef Gönci (35 000), Pavol Kopp 30 000, Marián Kovačócy (40 000), Zuzana Štefečeková (45 000).

Športová gymnastika: Samuel Piasecký (15 000).

Tenis: Dominika Cibulková (25 000), Daniela Hantuchová (25 000).

Triatlon: Pavol Šimko (15 000).

Veslovanie: Lukáš Babač (30 000).

Vodný slalom: C2 Pe. Hochschorner - Pa. Hochschorner (80 000), C2 Kučera - Bátik (32 000), C2 P. Škantár - L. Škantár (56 000), Jana Dukátová (20 000), Elena Kaliská (50 000), Michal Martikán (50 000), Alexander Slafkovský (30 000).

Vzpieranie: Ondrej Kutlík (15 000), Martin Tešovič (35 000).

Zápasenie: David Musuľbes (40 000).

B-kategória:

Atletika: Lucia Klocová (10 000), Matej Tóth (10 000).

Rýchlostná kanoistika: Ľubomír Hagara (15 000), K2 Gelle - Martinek (16 000).

Streľba: Ján Fabo (10 000), Daniela Pešková (10 000), Erik Varga (10 000), Monika Zemková (10 000).

Vodný slalom: Peter Cibák (10 000).

Vzpieranie: Viktor Gumán (10 000), Lucia Trojčáková (10 000).

Kolektívy: hádzanári SR (135 000), volejbalisti SR (200 000), basketbalistky SR (200 000).

SOTT 2014 Soči (na rok 2010) - prehľad zaradených športovcov:

Biatlon: Anastasia Kuzminová (50 000), Pavol Hurajt (40 000).

Sane: dvojica Ján Harniš - Branislav Regec (16 000).

Alpské lyžovanie: Veronika Zuzulová (35 000).

Klasické lyžovanie: Alena Procházková (15 000), štafeta Bajčičák, Bátory, Malák Mlynár (28 000).

Hokej: muži SR (150 000), ženy SR (150 000).

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
SOV schválil top tím pre Londýn, Soči a rozpočet na rok 2010.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2024
1. KOM
100,0%
512,50
2. ŠAM
61,8%
316,50
3. PIE
56,7%
290,50
4. NOV
54,0%
276,50
5. ŠKP
42,9%
220,00
Nedávne a najbližšie podujatia
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
SP Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
SP Trenčianska regata
22.06.2024 | Trenčín, Lodenica KK TTS
ME Majstrovstvá Európy - šprint juniori U23
27.06.2024 | Bratislava, SVK
SP Novácka päťstovka
06.07.2024 | Nováky, Jazero
MS Majstrovstvá sveta - šprint veteráni
12.07.2024 | Plovdiv, POL
SP Pohár Interu
13.07.2024 | Bratislava, Zemník
SP Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa
20.07.2024 | Šamorín, Jazero Lagúna
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.
Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Trenčiansky samosprávny kraj
VOP Nováky, a. s.
NyNa
Športové centrum polície
SMH s.r.o.
Martin Baluch BAJO
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
BOZPO, s.r.o.
Askew s. r. o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
Innovatrics s.r.o.
Fingera.sk | Dochádzkový, prístupový a stravovací systém s 99,98% presnosťou
PRESPOR spol. s r.o.
pewag slovakia s.r.o.
FINAL - CD spol. s r. o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Miroslav Mičo - KAMEŇ
BEZAM SK, s. r. o.