Smernice pre Slovenský pohár 2010

Slovenský pohár je dlhodobá súťaž jednotlivcov a klubov (oddielov) SZRK. Súťaž pozostáva zo štyroch skupín: dospelí, mládež, maratón, veteráni. Všetky skupiny sú hodnotené aj v jednotlivcoch aj v kluboch (oddieloch). Vyhodnocuje sa aj celková súťaž klubov (mládež, dospelí, maratón a veteráni).

SZRK | 15.03.2010 22:36:01

Štart pretekárov v každej časti SP je podmienený dodržaním Pravidiel rýchlostnej kanoistiky.

Započítavané preteky pre skupiny „DOSPELÍ" a „MLÁDEŽ":

- 1. kolo - M-SR, dlhé trate, Nováky

- 2. kolo - Pohár SNP, Piešťany

- 3. kolo - Samaria Cup, Šamorín

- 4. kolo - Zvolenská 1000ka

- 5. kolo - VC Komárna

- 6. kolo - Trenčianska regata

- 7. kolo - Novácka 500vka

- 8. kolo - M-SR, krátke trate, Zvolen

- 9. kolo - M-SR, maratón, Piešťany

- 10. Kolo - Pohár Slávie UK, Bratislava

Započítavané preteky pre skupinu „MARATÓN":

- 1.kolo - Dunajský maratón, Bratislava

- 2.kolo - M-SR, maratón, Piešťany

- 3.kolo - Rozlúčkové preteky, Bratislava

Započítavané preteky pre skupinu „VETERÁNI":

- 1.kolo - Dunajský maratón, Bratislava

- 2.kolo - Pohár SNP, Piešťany

- 3.kolo - Samaria Cup, Šamorín

- 4.kolo - Zvolenská tisícka

- 5.kolo - M-SR veteránov, Trenčín

- 6.kolo - M-SR veteránov, Novácka 500vka

- 7.kolo - Pohár Slávie UK, Bratislava

- 8.kolo - Hargašov memoriál

- 9.kolo - Rozlúčkové preteky, Bratislava

Bodovanie SP

Hodnotí sa v disciplínach podľa platných rozpisov podujatí. Boduje sa prvých deväť miest počtom bodov 10, 8, 7, atď. Pri nižšom počte klasifikovaných lodí sa počet bodov kráti zhora, napr. 5, 3, 2, 1,. Pri viacmiestnych lodiach získa pretekár pomernú časť bodov. Klasifikované sú len lode, ktoré prešli cieľom.

Poradie SP

Priebežne bude zostavované poradie jednotlivcov v každej vekovej a lodnej kategórii podľa skupín a poradie klubov (oddielov).

Do hodnotenia SP sa v roku 2010 nezapočítajú výsledky zahraničných pretekárov, výsledky nezaregistrovaných pretekárov, prípadne nepreregistrovaných v priebehu súťažného obdobia z jednej vekovej, prípadne lodnej kategórie, do druhej.

Ceny

Prví traja jednotlivci z každej kategórie v konečnom poradí obdržia, diplomy. Víťaz súťaže klubov a oddielov mládeže obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 1 000,- €, druhý obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 670,- €, tretí pohár a odmenu vo výške 500,- €, štvrtý 330,- € a piaty 170,- €. Kluboví víťazi v skupinách maratón a veteráni obdržia po 170,- €.

Návrh: Boris Bergendi, 29.1.2010

Schválené ŠTK: 2.2.2010

Odmeny klubom schválené predsedníctvom SZRK 9.2.2010

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Smernice pre Slovenský pohár 2010“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.