Schválené nominačné kritériá RDS na 33. MS 2003

Schválené nominačné kritériá RDS na 33. MS 2003

SZRK | 17.02.2003 22:20:39

Zásady pre kvalifikovanie posádok a jednotlivcov na 33. MS Gainesville Atlanta

1. 1. KP 9. - 11. 5. Sĺňava, Piešťany. Povinná účasť členov RDS a kandidátov na štart na 33. MS v Gainesville Atlanta v dňoch 10. - 14. 9. 2003 v dvoch OH disciplínach, z toho v jednej singlovej. Pretekári, ktorí nebudú štartovať v 2 OH disciplínach, nemajú právo štartu na 2.KP. Uskutoční sa FA a FB v K1, C1. Preteky sa uskutočnia podľa programu MS. Prvé dve lode v OH disciplínach majú právo štartu na 3. SP v Szegede 22. - 25. 5. 2003. Majstri sveta z roku 2002 majú právo štartovať na druhom a treťom SP.

2. 1. KP na 200 m trate sa uskutočnia 28.-29.6.2003 v Novákoch. Účasť finalistov z MS Sevilla nie je povinná.Na základe výsledkov z 1.KP na 200 m sa doplnia lode do počtu 9, ktoré budú mať právo štartovať na 2.KP v Račiciach.

3. Na základe výsledkov z 1.KP a 3.SP v Szegede navrhne reprezentačný tréner po prerokovaní v RT SZRK nomináciu na 4.SP v Duisburgu 19. - 22. 6. 2003.

4. Na 2. KP 25.-27.7. 2003 v Račiciach sa pôjdu všetky olympijske trate a 200 metrové trate.Víťazi z 2. KP sa nominujú na MS. Majstrom sveta 2002 v K4 200, 500 a 1000 m stačí jedno víťazstvo z 2. KP alebo M SR. Preteky sa pôjdu podľa programu MS 2003 s regulárnym technickým zabezpečením, sprevádzajúcim motorovým člnom s rozhodcom, s kamerami na štarte, v cieli i na trati. Bude uskutočnená dopingová kontrola prvých dvoch lodí v každom "F". Menovitá záväzná prihláška musí byť doručená do 10.7.2003 na sekretariát SZRK.

5. M SR - 1. - 3. 8. 2003 Zelená voda. Povinná účasť reprezentantov vo svojich vyjazdených disciplínach/kategóriach na 33. MS v USA.

6. Jeden pretekár nemôže na MS štartovať v dvoch disciplínach na tej istej trati. V prípade nedostatku finančných prostriedkov budú preferovaní pretekári, ktorí sa na MS 2002 umiestnili vo svojich kategóriách do 7. miesta v OH disciplínach a medailisti v neolympijských disciplínach.

7. Za zloženie, prípravu posádok a zmeny (ochorenie, porušenie disciplíny, zníženie výkonnosti) zodpovedá reprezentačný tréner.V prípadoch "vis major" tréner RDS po odsúhlasení v RT SZRK navrhne ďalší postup.

8. Pretekári, ktorí majú právo štartu na MS, môžu v prípade nedostatku financií vycestovať na iné náklady. Finančné prostriedky sa im refundujú v prípade splnenia nominácie na OH, alebo umiestnenia do 3. miesta v neolympijských disciplínach.

9. Predsedníctvo SZRK na základe predloženého navrhu RT SZRK nominuje účastníkov MS 2003.

10. Tieto nominačné kritéria schválilo P-SZRK na svojom zasadnutí dňa 31.1.2003

PaedDr. Pavel Blaho

tréner štátnej reprezentácie

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Schválené nominačné kritériá RDS na 33. MS 2003“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
Seminár rozhodcov
08.12.2023
Seminár trénerov
09.12.2023
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.