Reportáž z Valného zhromaždenia SZRK

Včera sa v priestoroch NTC uskutočnilo Valné zhromaždenie SZRK, na ktorom sa zúčastnilo 32 delegátov a približne 10 hostí. Jedným z nich som bol aj ja, prinášam vám teraz svoju fotoreportáž a krátky popis toho, čo sa udialo. Rokovanie viedol člen predsedníctva p.Soós a svoju úlohu zvládol s nadhľadom diplomata a jemu vlastným humorom. Už schválenie programu VZ naznačilo, že p.Ostrčil sa na rokovanie pripravil dobre a do pripraveného programu bol po niektorých slovných prestrelkách zaradený aj nový bod- zmena stanov. Schválenie členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie prebehlo bez väčších problémov a dodatočne aj voľba overovateľa zápisu, ktorý si aj tak robil poznámky od začiatku. (sedel som náhodou vedľa neho, ak sa nemýlim...hihihi.) V bode 3 vystúpil pán predseda p.Alexejenko, ktorý zhodnotil celkovo činnosť predsedníctva za posledné štyri roky, okrem iného vyzdvihol zastavený pokles členskej základne (kde je tých 911 členov, keď sú preteky, v diskusii bolo na to poukázané, že treba zvýšiť počet aktívnych členov - mladých pretekárov, aj keď to nie je v dnešnej dobe – pokles populácie, iné lákadla....ľahká úloha), spomenul minulé úspechy a výsledky z OH, ale poukázal aj na potrebu tvrdej práce mladých nádejí a celého RDJ. Spomenul toho viac, celkovo zhodnotil prácu predsedníctva školskou známkou na jednotku, čo sa neskôr ukázalo ako trošku nekritické. Nasledovala informácia o čerpaní rozpočtu SZRK v r.2004, je to prehľadná tabuľka formátu A4 plná čísiel, ktorá o mnohom vypovedá. Rozhodujúce je, že SZRK hospodárilo bez dlhov na rozdiel od nášho štátneho rozpočtu sme mali vyrovnaný rozpočet, ešte aj nejaké prostriedky zostali. Uvedené čísla potvrdil aj dočasný revízor účtov, pričom v súčasnosti prebiehajú práce na účtovnej uzávierke za rok 2004, o ktorej bude informované nové predsedníctvo a budúce Valné zhromaždenie. Pre predstavu činnosť RDJ za rok 2004 stála 1 932 539 Sk, čo sú takmer 2 melóny, ale nie tie vonku zelené vnútri červené....To len na ilustráciu a prípadne zvýšenú motiváciu ešte viac tvrdo makať na sústredeniach a v celej zimnej príprave. Žiada sa mi napísať, že si to treba vážiť, ale s tým asi medzi mládežnikmi neuspejem, ale aj tak som to napísal, hoci sa starý necítim. Bol pripravený aj rozpočet na rok 2005, ale tým sa už bude zaoberať nové predsedníctvo. Nasledoval dôležitý a u niektorých členov predsedníctva nevôľu vyvolávajúci vsunutý bod č.6 a síce zmena stanov. Nebudem vás zaťažovať popisom trošku komplikovaných procedurálnych postupov a formalít, (zmena článku 5 bodu 1 písmeno e na písmeno f a vsunutie iného bodu, atď.), záver je taký, že jedna zmena stanov bola prijatá a druhá nie. Predpokladám, že čoskoro budete s ňou oboznámení všetci a väčšine je to aj tak asi jedno. Ja sa zastavím pri istom paradoxe, že keby sa odsúhlasilo navrhované rozšírenie členov predsedníctva z 7 na 9, tak by práve tí, čo boli proti rozšíreniu, by sa mohli na konci radovať. Pohľad do tabuľky na konci článku vypovedá o mnohom, život vie niekedy prekvapiť. Nasledovala relatívne dlhá diskusia, ktorá bola však väčšinou vecná a zaznelo v nej viacero podnetov, ktoré boli potom zanesené do záverečného uznesenia. Ťažko je mne samotnému bližšie popisovať jednotlivé diskusné príspevky, určite vás zaujme informácia o tom, že naša stránka kanoe.sk by mala byť v istom zmysle zrovnoprávnená s oficiálnou zväzovou canoe.sk a tak očakávam, že sa na ňu vráti aj sekcia RDJ, aj keď možno v trochu inej forme ako doteraz. Dostávame sa k najdôležitejšiemu bodu rokovania a tým boli pre viacerých prítomných voľby. (pre iných bol najdôležitejšou časťou programu iný špeciálny bod, ktorý nebol ani v programe a síce záverečný obed, ale o tom potom). Tak ako celkové rokovanie aj samotné hlasovanie prebehlo v takej normálnej atmosfére a napriek určitému napätiu vcelku v pohode a hlavne korektne. Navrhnutí kandidáti sa vyjadrili k tomu, či chcú byť zvolení a po zredukovaní počtu ( kandidátku neprijali, ale poďakovali sa za jej návrh páni: Haviar, Hagara, Petriska, Kňazovický, Mikleš) kandidátov, delegáti VZ vložili lístky do pripravenej zapečatenej mini krabičky s logom SZRK. Po napätej chvíli čakania, ktorú sme si my ostatní krátili postávaním na chodbe a sledovaním hudobných skúšok na pódiu NTC (viď fotoreportáž, uff takmer som prezradil meno speváka vo svojej foto hádanke) sa na tabuli v rokovacej sále objavili nasledovné mená a čísla, ktoré rozhodli:

Sýkora Ivan | 23.01.2005 09:45:26

1. Mário Klieštenec (PN) 30 hlasov z 32 možných, v zátvorke za menom klubová príslušnosť

2. Milan Oršula (NOV) 23

3. Jaroslav Ostrčil (VIN) 22

4. Radovan Šimočko (DUK) 22

5. Pavol Plško (TTS) 21

6. Jana Masárová (ŠKP) 21

7. Tibor Soós (KOM) 19

Pod hranicou zvoliteľnosti zostali (viď poznámka o neodsúhlasenom rozšírení na 9 členov P-SZRK)

8. Kosťo Alexejenko 15

9. Ľubor Štark 10

10. Eugen Honti 9

11. Milan Rosa 7

Celkom logicky zostali doterajší členovia predsedníctva, ktorí neboli zvolení, sklamaní, ale ako priznal vo svojej záverečnej reči odstupujúci predseda, asi si členská základňa myslela niečo iné o práci predsedníctva. Keď by vás zaujímal aj môj subjektívny pohľad, tak by som podotkol, že už aj priebeh rokovanie VZ naznačil, že nezvolení členovia sú trošku odtrhnutí od reality a asi aj celkovo za tie 4 roky žili trošku mimo, ale fakt je to len môj laický pohľad z brehu. Vráťme sa však do rokovacej sály, kde pokračovali voľby finálnou voľbou predsedu. Ním sa mohol stať jeden zo siedmich zvolených členov predsedníctva a keďže postupne všetci šiesti okrem pána Ostrčila vyslovili svoj nesúhlas s kandidatúrou na predsedu, nasledovné hlasovanie len potvrdilo, že novým predsedom sa stal pán Jaroslav Ostrčil, ktorý prítomným delegátom poďakoval za zvolenie a vo svojej úvodnej reči okrem iného prisľúbil, že záverečné uznesenie a úlohy z neho vyplývajúce sa pokúsi naplniť aj keď to bude náročné, ale „vieme do čoho ideme“ . Takže držíme palce, nech sa novému vedeniu SZRK darí a takisto aj my na kanoe.sk budeme pozorne sledovať a viac ako doteraz komentovať činnosť predsedníctva, pričom sa tešíme na deklarovanú väčšiu vzájomnú spoluprácu medzi SZRK a naším webom. Ozaj na záver bolo schválené všetkými prítomnými záverečné uznesenie, ktorého text plánujeme zverejniť ihneď ako to bude možné. Po takmer piatich hodinách rokovania sa hladní účastníci odobrali do prízemia, kde v elegantnej reštaurácii Roxy si pochutnali na výdatnom obede. Dobrú chuť aj Vám !

Diskusia k článku:

Anonym
bimbo

To je ten pan Osrcil co poriada najchaotickejsi pretek na Slovensku? Pametame ze raz dal najlepsiu cenu Marianovi aj ked bol disknuty. To si bude tak prihravat aj na zveze?

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
SP II. Svetový pohár - šprint
24.05.2024 | Poznaň, POL
Medzinárodná regata juniorov/U23
24.05.2024 | Bratislava, Zemník
SP Svetový pohár - maratón
01.06.2024 | Brandenburg, GER
Pohár SNP
01.06.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
KP juniori
08.06.2024 | Bratislava, Zemník
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
Trenčianska regata
22.06.2024 | Trenčín, Lodenica KK TTS
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.