Nominačné kritériá SOV na OH 2004 v Aténach.

Prehľad nomiačných kritérií na OH 2004 v Aténach, ktoré schválili delegáti 23. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru (SOV):

SITA, bg | 01.01.2003 17:24:45

ATLETIKA

- splnenie A-limitu v roku 2004 v disciplíne, v ktorej bude športovec súťažiť na OH

- splnenie B-limitu dvakrát v roku 2004 v disciplíne, v ktorej bude športovec súťažiť na OH

- nominácia štafety len v prípade splnenia A-limitu a za predpokladu semifinálovej účasti na MS 2003

- nominácia medailistu z MEJ a ME do 23 rokov v sezóne 2003 za predpokladu splnenia B-limitu v roku 2004, v disciplíne však nesmie byť nijaký A-limitár

možnosť plnenia kritérií: do 30. 6. 2004

BASKETBAL

- víťaz MS 2002, 5 víťazov kontinentálnych šampionátov, z ME 2003 4 alebo 5 družstiev, Grécko ako usporiadateľ má istú účasť

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na turnaj

možnosť plnenia kritérií: do 31. 12. 2003

BEJZBAL

- kontinentálne kvalifikačné turnaje, Európa má okrem usporiadajúceho Grécka k dispozícii ďalšie 2 miesta

možnosť plnenia kritérií: do 29. 2. 2004

BEDMINTON

- miestenka vybojovaná na základe rebríčka IBF a k 1. 5. 2004 musí byť jednotlivec alebo pár do 30. miesta v redukovanom rebríčku IBF (1. až 16. miesto - 3 miestenky, 17. až 64. miesto - 2 miestenky, 65. a nižšie - 1 miestenka)

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

BOX

- zisk miestenky na niektorom z 3 kontinentálnych kvalifikačných turnajov AIBA (jedným budú ME), Európa získa v prvých štyroch hmotnostných kategóriách 8 miest, v druhých piatich 9 miest a v posledných dvoch 7 miest

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH za predpokladu, že tam bude štartovať športovec, ktorý miestenku získal

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

CYKLISTIKA

- dráhová: SOV akceptuje kvalifikačné kritériá UCI, ktoré vychádzajú z umiestnení na MS 2004 a z konečného hodnotenia SP 2004

- cestná: pretekár musí byť k 30. 4. 2004 v redukovanom rebríčku UCI do 50. miesta u mužov a do 25. miesta u žien, SOV nominuje na OH medailistov z MSJ 2004

- horská: pretekár musí byť k 31. 12. 2003 v redukovanom rebríčku UCI do 30. miesta u mužov a do 25. miesta u žien

možnosť plnenia kritérií: do 30. 5. 2004 (dráha), do 30. 4. 2004 (cesta), do 31. 12. 2003 (horská cyklistika)

DŽUDO

- prvých 6 miest z MS 2003 v každej hmotnostnej kategórii, z európskych kvalifikačných turnajov ďalších 9 mužov a 5 žien, SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH za predpokladu, že tam bude štartovať športovec, ktorý miestenku získal

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

FUTBAL

- Európa bude mať okrem Grécka ďalšie tri miesta, kvalifikačným turnajom budú ME 2004 hráčov do 21 rokov, SOV akceptuje kvalifikačný systém FIFA

možnosť plnenia kritérií: jún 2004

HÁDZANÁ

- prvých 7 družstiev z MS 2003 mužov, prvých 5 družstiev z MS 2003 žien, po jednom družstve zo 4 kontinentálnych kvalifikácií, Grécko ako usporiadateľ má istú účasť v oboch turnajoch

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na turnaj

možnosť plnenia kritérií: do 1. 2. 2004

JACHTING

- pre jednotlivé disciplíny stanovila ISAF počty kvalifikačných miest z MS 2002, MS 2003, MS 2004 a kontinentálnych šampionátov, SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH za predpokladu, že tam bude štartovať športovec, ktorý miestenku získal

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

JAZDECTVO (SKOKY)

- kvalifikačný systém pre Európu: v individuálnej súťaži prví 3 pretekári z rebríčka pre strednú a východnú Európu k 1. 3. 2004, družstvá: najlepšie 3 tímy z ME 2003

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

LUKOSTREĽBA

- 24 športovcov z prvých 8 družstiev na MS 2003 (3 za krajinu), prvých 19 športovcov z MS 2003 (1 za krajinu), prví traja jednotlivci z európskej kvalifikácie (maximálne 2 za krajinu)

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

MODERNÁ GYMNASTIKA

- družstvá: prvých 8 z MS 2003, ďalšie 2 miesta pridelí FIG

- jednotlivkyne: prvých 5 krajín zo súťaže družstiev na MS 2003 získa po 2 miesta, ďalších 10 krajín po 1 mieste, FIF potom ešte rozdelí 4 miesta, z toho pripadne minimálne jedno Grécku

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH

možnosť plnenia kritérií: do 30. 9. 2003

MODERNÝ PÄŤBOJ

- víťaz finále SP 2002, 3 miesta z MS 2003, 3 miesta z ME 2003, 6 miest zo SP 2004, zvyšok doplní UIPM na základe výsledkov MS 2004

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH

možnosť plnenia kritérií: do 30. 5. 2004

PLÁVANIE

- splnenie A-limitu v roku 2004 v disciplíne, v ktorej bude športovec súťažiť na OH

- splnenie B-limitu v roku 2004 za predpokladu umiestnenia do 16. miesta na ME 2004

- nominácia štafety za predpokaldu umiestnenia do 16. miesta na MS 2003 alebo 12. miesta na ME 2004

- nominácia medailistu z MEJ za predpokladu splnenia B-limitu v roku 2004, v disciplíne však nesmie byť nijaký A-limitár

možnosť plnenia kritérií: do 30. 6. 2004, SOV neakceptuje dodatočné individuálne pokusy v rámci pretekov

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

- 23 družstiev z redukovaného rebríčka FIVB k 13. 7. 2004

možnosť plnenia kritérií: do 17. 7. 2004

POZEMNÝ HOKEJ

- 5 víťazov kontinentálnych šampionátov, 6 najlepších mužských a 4 najlepšie ženské tímy z kvalifikačných turnajov FIH, Grécko ako usporiadateľ má istú účasť v oboch turnajoch, SOV akceptuje kvalifikovanie sa na turnaj

možnosť plnenia kritérií: do 15. 4. 2004

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

- prvých 6 až 8 lodí v každej disciplíne na MS 2003

- Európa nominuje 26 mužských a 7 ženských lodí

- SOV akceptuje získané miestenky, zväz však musí predložiť zoznam mien športovcov uchádzajúcich sa o účasť na OH

možnosť plnenia kritérií: do 30. 6. 2004

SOFTBAL

- prvé 4 družstvá z MS 2002, 3 družstvá z kontinentálnych kvalifikačných turnajov, Grécko ako usporiadateľ má istú účasť

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na turnaj

možnosť plnenia kritérií: do 31. 1. 2004

STOLNÝ TENIS

- umiestnenie v redukovanom rebríčku ITTF do 20. miesta, umiestnenie v európskej kvalifikácii do 11. miesta pre jednotlivcov a do 6. miesta pre páry, umiestnenie vo svetovej kvalifikácii do 2. miesta

- účasť vo štvorhre je podmienená vybojovaním si štartu aspoň 1 športovca z páru v individuálnej súťaži

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH za predpokladu umiestnenia na MS 2003 alebo turnaji Pro Tour do 32. miesta

možnosť plnenia kritérií: do 15. 6. 2004

STREĽBA

- zisk miestenky na MS, SP alebo ME v rokoch 2001 až 2003

- SOV akceptuje získané miestenky, SSZ však musí predložiť zoznam mien športovcov uchádzajúcich sa o účasť na OH 2004

možnosť plnenia kritérií: do 31. 12. 2003

SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE

- družstvá: 7 tímov z kvalifikácie, Grécko ako usporiadateľ má istú účasť

- páry: každé z kvalifikovaných družstiev môže nominovať na OH aj jeden pár, z kvalifikácie párov postúpia na OH najlepší zástupcovia kontinentu, ak sa už nekvalifikoval, a ďalšie páry do celkového počtu 24

- SOV akceptuje priame kvalifikovanie sa na OH, ale bez dodatočnej možnosti akceptovania náhradníckeho miesta

- SOV podmieňuje nomináciu tým, že na OH budú štartovať športovkyne, ktoré získali miestenku

ŠERM

- družstvá: prvé 4 tímy z rebríčka FIE, ďalšie 3 s prihliadnutím na kontinenty, Grécko ako usporiadateľ má istú účasť

- jednotlivci: 24 z kvalifikovaných družstiev, ďalší 7 z redukovaného rebríčka FIE (2 miesta pre Európu), 5 z kontinentálnych kvalifikácií (2 miesta pre Európu)

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA

- umiestnenie do 32. miesta vo viacboji alebo do 16. miesta na niektorom z náradí na MS 2003

možnosť plnenia kritérií: do 31. 3. 2004

TAEKWONDO

- prví 3 v každej hmotnostnej kategórii zo svetovej kvalifikácie, prví 3 v každej hmotnostnej kategórii z kontinentálnych kvalifikácií

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH za predpokladu, že tam bude štartovať športovec, ktorý miestenku získal

TENIS

- jednotlivci: priamo sa kvalifikuje 48 hráčov, ostatné miesta prerozdelí ITF s ohľadom na kontinenty

- štvorhra: priamo sa kvalifikuje 10 párov, ostatné miesta prerozdelí ITF s ohľadom na kontinenty

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na turnaj za predpokladu, že navrhovaní hráči budú v redukovanom rebríčku do 50. miesta

možnosť plnenia kritérií: do 30. 6. 2004

TRAMPOLÍNA

- prvých 8 finalistov z MS 2003, ostatné miesta rozdelí FIG

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH

možnosť plnenia kritérií: do 31. 3. 2004

TRIATLON

- víťazi kontinentálnych kvalifikácií, prví 3 z MS 2004, ITU pridelí 39 miest podľa rebríčka počas MS

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH

možnosť plnenia kritérií: do 15. 5. 2004

VODNÉ PÓLO

- prvé 3 družstvá z MS, ktoré sa predtým nekvalifikovali, prvé predtým nekvalifikované družstvo zo Svetovej ligy 2003, po jednom družstve z kontinentálnych šampionátov (pre Európu Grécko) a prvé 3 družstvá z kvalifikačného turnaja

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH

možnosť plnenia kritérií: do 11. 3. 2004

VODNÝ SLALOM

- z MS 2003 23 lodí mužov a 10 lodí žien, zo SP 2004 18 lodí mužov a 5 lodí žien, ICF potom ešte doplní 10 lodí mužov a 4 lode žien

- SOV akceptuje získané miestenky, zväz však musí predložiť zoznam mien športovcov uchádzajúcich sa o účasť na OH

možnosť plnenia kritérií: do 30. 4. 2004

VOLEJBAL

- prvé 3 družstvá zo SP 2003, víťazi kontinentálnych kvalifikácií, víťazi 3 svetových kvalifikačných turnajov

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na turnaj

možnosť plnenia kritérií: do 13. 6. 2004

VZPIERANIE

Muži:

- krajiny umiestnené v hodnotení národov na MS 2003 na 1. až 6. mieste - 6 športovcov, 7. až 13. mieste - 5 športovcov, 14. až 20. mieste - 4 športovci, 21. až 27. mieste - 3 športovci

- krajiny umiestnené v európskej kvalifikácii na 1. až 2. mieste - 2 športovci, 3. až 5. mieste 1 športovec

- ďalších 8 miest rozdelí IWF podľa rebríčka k 31. 5. 2004 pre vzpieračov z najlepšej pätnástky, ktorých krajiny sa na OH nekvalifikovali

Ženy:

- krajiny umiestnené v hodnotení národov na MS 2003 na 1. až 9. mieste - 4 športovkyne, 10. až 14. mieste - 3 športovkyne, 15. až 17. mieste - 2 športovkyne

- krajiny umiestnené v európskej kvalifikácii na 1. mieste - 2 športovkyne, 2. až 3. mieste 1 športovkyňa

- ďalších 7 miest rozdelí IWF podľa rebríčka k 31. 5. 2004 pre vzpieračky z najlepšej desiatky, ktorých krajiny sa na OH nekvalifikovali

- SOV akceptuje iba športovcov, ktorí budú v redukovanom rebríčku IWF k 31. 5. 2004 do 15. miesta

možnosť plnenia kritérií: do 31. 5. 2004

ZÁPASENIE

- prvých 10 mužov a 5 žien v každej hmotnostnej kategórii na MS 2003, prvých 5 mužov a 3 ženy v každej hmotnostnej kategórii na I. kvalifikačnom turnaji, prví 4 muži a 3 ženy v každej hmotnostnej kategórii na II. kvalifikačnom turnaji, ďalších 12 miest rozdelí FILA v záujme zastúpenia kontinentov (bez určenie pohlavia)

- SOV akceptuje kvalifikovanie sa na OH za predpokladu potvrdenia výkonnosti v roku 2004 na vopred stanovenom, kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Nominačné kritériá SOV na OH 2004 v Aténach.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2024
1. KOM
100,0%
421,50
2. ŠAM
62,9%
265,00
3. PIE
61,6%
259,50
4. NOV
58,7%
247,50
5. ŠKP
45,6%
192,00
Nedávne a najbližšie podujatia
KP juniori a U23
10.06.2024 | Bratislava, Zemník
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
SP Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
SP Trenčianska regata
22.06.2024 | Trenčín, Lodenica KK TTS
ME Majstrovstvá Európy - šprint juniori U23
27.06.2024 | Bratislava, SVK
SP Novácka päťstovka
06.07.2024 | Nováky, Jazero
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.