Nominačné kritériá RDJ na vrcholné medzinárodné podujatia 2011.

Všeobecné podmienky nominácie

SZRK | 08.02.2011 20:30:50

- nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí sa zúčastnia všetkých pretekov, začlenených v týchto nominačných kritériách,

- Pretekárov, ktorí sa nominujú na MSJ, MEJ a SON určí RTJ na základe kontrolných a kvalifikačných pretekov.

- členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s podmienkami centrálnej prípravy (sústredenia) pred MSJ a MEJ. (Platí v prípade, že finančné možnosti SZRK nám umožnia zorganizovať VT pred MSJ a MEJ.)

- zostavenie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme na základe výsledkov z kontrolných a kvalifikačných pretekov.

- nomináciu na MRJ, MSJ a MEJ a SON predkladá RTJ na schválenie predsedníctvu SZRK.

- neúčasť na podujatiach sa akceptuje len na základe predloženej lekárskej správy minimálne do porady pretekov, ktorú prehodnotí RTJ.

- v prípade opodstatnenej neúčasti na niektorom z pretekov: Kontrolné preteky, M- SR DT a MRJ Piešťany realizačný tím prehodnotí účasť pretekára na kvalifikačných pretekoch.

- naďalej platí striedavý štart t.j. v prípade potreby ostaršenie pretekárov na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner reprezentačnému trénerovi a gen. sekretárovi SZRK, v súlade s pravidlami.

- na vrcholnom medzinárodnom podujatí ako MEJ a MSJ môže štartovať pretekár na jednej trati iba v jednej disciplíne.

Postupnosť kvalifikácie

- Kontrolné preteky Račice 3.-4.5.2011 povinný štart všetkých členov RDJ aj tých, ktorí sa chcú uchádzať o nomináciu na MEJ a MSJ v disciplínach K1 a C1 200, 500 a 1000m. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. KP sa uskutoční, len v singlových disciplínach. Na základe dosiahnutých výsledkov budú zložené hromadné posádky a to 1.-7. loď v poradí a to na každej trati.

- M SR DT Nováky 14.-15.5.2011 povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1, K2, C1 a C2. M-SR DT sú zároveň nominačnými pretekmi na dlhé trate na MRJ Piešťany.

- MRJ Piešťany 27.-29.5.2011 štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SZRK). Štartovať budú v K1 a C1 prvé 2 lode z KP Račice, v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z KP Račice, v B družstve v kategóriách K1 a C1. Zloženie posádky K2, K4, C2 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov kontrolných pretekov Račice, z výsledkov z M-SR DT a výsledkov v roku 2010.

- Kvalifikačné preteky Račice (Szolnok) 13.-14.6.2011 – hlavné nominačné preteky na MEJ Zahreb vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ Záhreb. Víťazné lode v disciplínach K1, C1, K2, C2, K4 a C4 sa kvalifikujú na MEJ Záhreb. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3 miesta s minimálnym časovým odstupom, ktorý posúdi RTJ. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2 miesta s minimálnym časovým odstupom, ktorý posúdi RTJ. Zúčastniť na sa na tomto KP môže prvých 5 slovenských lodí z MRJ Piešťany. Technicky budú preteky zabezpečovať členovia RTJ a tréneri v spolupráci s rozhodcami SZRK, ktorý sa na pretekoch zúčastnia t.j. meranie času, natáčanie na video, váženie lodí a počítať s prípadným štartom bez štartovacích zariadení.

- MEJ Záhreb 1.-3.7.2011 štart prvej lode z KP Račice (Szolnok)13.-14.6.2011 v disciplíne K1, K2, C1, C2, K4 a C4. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. V prípade dosiahnutia výsledku, ktorí mu zaručuje účasť na MSJ mu budú finančné prostriedky vrátené.

- MSJ Brandenburg 5.-7.8.2011 na základe dosiahnutých výsledkov z MEJ Záhreb sa nominujú pretekári, ktorí preukážu vysokú medzinárodnú výkonnosť a dosiahnu umiestnenie v K1 a C1 200, 500 a 1000m do 12m., v K2 a C2 200, 500 a 1000m do 9miesta v K4 a C4 do 8miesta a zároveň dosiahli výsledok v prvej polovici štartového pola. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. V prípade nesplnenia nominačných kritérií z MEJ Záhreb ani jedného zo zúčastnených pretekárov navrhne RTJ nomináciu na základe zváženia všetkých náležitostí.

- M-SR KT 22.-24.7.2011–povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačné preteky na SON Bydgoszcz vo vybranej disciplíne smerom k štartu na SON Poznaň. Na SON sa nominujú ročníky 94, 95 a 96 a to nasledovne prvé dve lode z kategórie K1, C1 a prvá loď ročník 94 z kategórie K2 a C2 a prvá loď z ročníku 95 a 96 spojené.. Posádku K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie

- SON Bydgoszcz 16.-18.9.2011 sa zúčastnia pretekári, ktorí splnili nominančné kritériá z M-SR, KT a boli schválení P-SZRK,

V prípade nepredvídaných okolností má právo RTJ navrhnúť zmeny v nominácii na MRJ Piešťany, MSJ Brandenburg, MEJ Záhreb a SON Bydgoszcz, ktoré predkladá prezídiu SZRK na schválenie.

Schválilo Prezídium SZRK 25.1.2011

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Nominačné kritériá RDJ na vrcholné medzinárodné podujatia 2011.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2024
1. KOM
100,0%
997,50
2. NOV
61,4%
612,50
3. ŠAM
60,4%
602,50
4. PIE
58,8%
587,00
5. UKB
51,8%
517,00
Nedávne a najbližšie podujatia
MS Majstrovstvá sveta - šprint veteráni
12.07.2024 | Plovdiv, BUL
SP Pohár Interu
13.07.2024 | Bratislava, Zemník
MS Majstrovstvá sveta - šprint juniori a U23
17.07.2024 | Plovdiv, BUL
SP Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa
20.07.2024 | Šamorín, Jazero Lagúna
MSR SPM-SR krátke trate
02.08.2024 | Bratislava, Zemník
Olympijské hry
06.08.2024 | Paríž, FRA
MSR M-SR SUP
10.08.2024 | Bratislava, Zemník
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.
Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Trenčiansky samosprávny kraj
VOP Nováky, a. s.
NyNa
Športové centrum polície
SMH s.r.o.
Martin Baluch BAJO
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
BOZPO, s.r.o.
Askew s. r. o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
Innovatrics s.r.o.
Fingera.sk | Dochádzkový, prístupový a stravovací systém s 99,98% presnosťou
PRESPOR spol. s r.o.
Vaša s.r.o.
pewag slovakia s.r.o.
FINAL - CD spol. s r. o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Miroslav Mičo - KAMEŇ
BEZAM SK, s. r. o.