NOMINAČNÉ KRITÉRIA NA XXVIII. OH Atény 20.-29.08.2004

1.) 1. Kvalifikačné preteky 30.4. - 2.5.2004 Slňava, Piešťany. Povinná účasť členov RDS, ktorí chcú štartovať na vrcholových kanoistických súťažiach v dvoch OH disciplínách, z toho minimálne v jednej singlovej.

SZRK | 23.01.2004 22:11:20

Menovita záväzná prihláška na I.KP musí byť doručená do 15.4.2004 na sekretariát SZRK. Pretekári budú do rozjázd nasadzovaní podľa minuloročných výsledkov z M SR 2003 v predmetnej disciplíne. Bude uskutočnená dopingová kontrola prvých dvoch lodí + 1 vylosovanej v každej OH disciplíne.

Víťazi v kategóriách mužov K1, C1, K2, C2 500, 1000m a v kategóriách žien K1, K2 500m sa nominujú na 6. ME do Poznane. Pokiaľ pretekár uprednostní inú svoju víťaznú disciplínu, bude v tejto disciplíne nominovaný ďalší v poradí. Preteky sa uskutočnia podľa programu 6.ME. Nominovaní pretekári v OH disciplínach 1000, 500 m nemôžu štartovať v neolympíjskych disciplínach 1000 m Ž a 200 m M, Ž.

2.) Kontinetálna kvalifikácia na 6. ME, Poznaň 21.-23.05.2004 (Európa-Oceánia-Afrika) Na OH 2004 budú nominovaní pretekári, ktorí splnili podmienky bodu čislo 1. a ďalej splnili kontinentálne nominačné kritéria 6. ME v Poznani 21.-23.05.2004.

3.) 2. SP Szeged 04.-06.06.2004. Posádka K4 1000 m R.Riszdorfer – M.Riszdorfer – E.Vlček – J.Bača, ktorá už splnila nominačné kritéria z prvej kvalifikácie na 33. MS v Gainesville Lake Lanier Olympic Center 10.-14.09.2003 a sú dvojnásobní majstri světa v tejto disciplíne 2002, 2003 , bude nominovaná na XXVIII. OH do Atén. Ak sa iná posádka v disciplíne K4 1000m umiestni na 2.SP v Szegede do 3. miesta a porazí K4, ktorá si už vybojovala kvalifikáciu na OH rozhodne víťaztvo na M-SR.

4.) Pretekári do 23 rokov, ktorí sa umiestnia na 1. KP v Piešťanoch v OH disciplínach v ďalšom poradí budú nominovaní na SP do Szegedu a MR Duisburg. Na tieto preteky bude nominovať reprezentačný tréner RDS po dohode s osobnými trénermi na základe výsledkov z 1. KP a 6. ME Poznaň.

5.) Majstrovstvá SR krátke trate 9.-11.7. Zelená voda (posledný možný termín zmeny prihlášky na OH 21.07.2004 do 24,00 hod.). Povinná účasť olympionikov vo svojich vyjazdených disciplínach na OH. Rozhodujúce kvalifikačné preteky pre RDS do 23 rokov. Víťazné lode budú navrhnuté pre štart na 1. ME do 23 rokov, ktoré sa uskutočnia 24.-25.07.2004 v Poznani.

6.) V prípade ochorenia, zranenia (potvrdenie reprezentačného lekára), výrazného poklesu výkonnosti, alebo neschopnosti štartovať, navrhne reprezentačný tréner spolu s realizačným tímom riešenie, ktoré predloží P-SZRK na schválenie.

7.) Pretekári, ktorí si vyjazdia na I.KP účasť na VI. ME v OH disciplínach menovaných v bode 1., budú na tejto kontinentálnej kvalifikácii finančne zabezpečení SZRK. Disciplíny, ktoré neboli obsadené na MS 2003 (nebolo možné preukázať výkonnosť) a neolympijské disciplíny budú obsadené na vlastné náklady účastníkov. Pri umiestnení do 3.miesta sa náklady refundujú.

V Bratislave 23. 1. 2004

PaedDr. Pavel Blaho (Tréner štátnej reprezentácie)

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
NOMINAČNÉ KRITÉRIA NA XXVIII. OH Atény 20.-29.08.2004“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
SP II. Svetový pohár - šprint
24.05.2024 | Poznaň, POL
Medzinárodná regata juniorov/U23
24.05.2024 | Bratislava, Zemník
SP Svetový pohár - maratón
01.06.2024 | Brandenburg, GER
Pohár SNP
01.06.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
KP juniori
08.06.2024 | Bratislava, Zemník
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
Trenčianska regata
22.06.2024 | Trenčín, Lodenica KK TTS
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.