Banícka nadácia pomáha v regióne

Hornonitrianske bane Prievidza ako jeden najväčších podnikateľských subjektov na hornej Nitre a v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a dlhodobo finančne podporuje rôzne oblasti života regiónu. Snaží sa prispievať najmä k rozvoju kultúrneho a športového zázemia, ale aj pomáhať tým, ktorí sú na pomoc iných najviac odkázaní.

SITA, bx | 26.01.2016 10:38:08

Robí tak už od roku 2004, kedy bola založená Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu. Prostriedky na činnosť získava vďaka dobrosrdečnosti darcov, ktorí sa jej rozhodli venovať 2% zo zaplatenej dane.

V uplynulom roku vyhovela nadácia celkovo 73 žiadateľom, ktorým rozdelila 27 100 eur.

Na podporu zdravotnej starostlivosti venovala 7000 eur pre 18 žiadateľov. Prostriedky boli určené na úhradu nákladnej liečebnej starostlivosti, na nákup liekov a zdravotníckych pomôcok, na zabezpečenie terapie, rehabilitácie pre najzraniteľnejšie skupiny občanov – pre deti a seniorov.

S požiadavkou na podporu v oblasti vzdelávania oslovilo nadáciu 9 žiadateľov, ktorým bol poskytnutý príspevok v celkovej výške 9 000 eur. Finančné prostriedky boli využité na nákup školským pomôcok a úhradu nákladov spojených so štúdiom pre osirelé dieťa a deti zo sociálne slabších rodín.

Nadácia zabezpečila uhlie pre vykurovanie základnej školy v Čavoji. Uhradila náklady na autobusovú dopravu do školy v prírode pre 87 detí zo základnej školy v Prievidzi a na kurz environmentálnej výchovy pre 87 žiakov základnej školy v Novákoch. Pre občianske združenie PS Care zamerané na pomoc sociálne slabým rodinám poskytla a uhradila náklady na prevádzkovanie priestorov, ktoré slúžia na vzdelávanie, finančné a psychologické poradenstvo ľudom v hmotnej núdzi.

Príspevok 5 900 eur bol určený na podporu kultúry. Nadácia podporila 19 kultúrnych podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrili zimné slávnosti detí, multižánrový umelecko-zábavný festival Priwidya fest, festival dychových hudieb v Lehote pod Vtáčnikom, súťaž detskej piesne Jesienka, sochárske sympózium ľudovej plastiky v prievidzskom lesoparku, stretnutie hudobných skupín Hudobnícky drevosklad, realizácia podujatia Rozprávky na Bojnickom zámku, celoslovenská prehliadka spevákov a kapiel Novácky talent, fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami a kultúrno-spoločenské podujatie Guláš Fest vo Fačkovskom sedle.

K tradične podporovaným akciám patrili koncert Na krídlach anjelov pre zdravotne a mentálne postihnuté deti z ústavov, duchovná časť osláv Dňa baníkov – Banícka omša v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi a cesta rozprávkovým lesom v Handlovej.

Pri príležitosti 660 rokov od prvej písomnej zmienky o Necpaloch banícka nadácia prispela na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich s jubileom. Podporila aj cyklus kultúrnych podujatí venovaný 770. výročiu obce Sebedražie a vydanie publikácie o obci Seč k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Na podporu športových aktivít a klubov Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu poskytla 27 žiadateľom príspevok v celkovej výške 10 200 eur.

Prioritne smerovala prostriedky na aktívne využitie voľného času detí a mládeže. Podporovala najmä mládežnícke športové družstvá. Prispela na činnosť futbalového klubu Veľká Lehôtka, futbalistov z FK Iskra Nováky, mládežníckych družstiev FC Baník HN Prievidza a Handlová, mladých hokejistov z prievidzského hokejového klubu, hádzanárskeho klubu Bojnice, realizáciu športových aktivít oddielu juda TJ Sokol Prievidza a stolnotenisového klubu Prievidza.

Dievčatám z tanečnej skupiny Rebels umeleckej školy Xoana finančný príspevok nadácie umožnil účasť na majstrovstvách sveta v umeleckom tanci.

Finančne podporila organizovanie viacerých podujatí. Patrili medzi ne: basketbalový turnaj kadetov Dodo Cup, akademické majstrovstvá Slovenska v slalome Veľká cena Barbory, celoslovenská súťaž vo fitnes detí v Kanianke, futbalový turnaj mládeže – Memoriál Miroslava Ištoka, súťaž v rýchlostnej kanoistike – Novácka päťstovka, turistický pochod Uhoľná stopa pri príležitosti 75. výročia začiatku ťažby v bani Nováky, pohár Federácie v karate v Prievidzi, organizovanie hry Plameň pre mládežnícke dobrovoľné hasičské zbory a medzinárodné preteky v modernej gymnastike Princess cup.

Finančne sa podieľala na vyhlásení najúspešnejších športovcov regiónu, udeľovaní Ceny krištáľového páva a Ceny fair play, ktoré organizoval Olympijský klub Prievidza.

Podporila aj športové aktivity zamestnanca a umožnila mu účasť na projekte Karpatským oblúkom na bicykli - 2700 km Od Dunaja k Dunaju.

Tradične podporuje aj mladé športové talenty z regiónu. Príspevok nadácie umožnil 18-ročnej študentke z Čavoja štartovať na medzinárodnej olympiáde v motoristickom športe – enduro. 14-ročný Handlovčan, ktorý patrí k špičke v športovom lezení, sa s podporou nadácie zúčastnil majstrovstiev sveta a mladý športový modelár z Prievidze európskeho šampionátu v raketovom modelárstve. Nadácia financovala aj rozvoj športových aktivít nadaného športovca z Novák, reprezentanta v zjazde na bicykli a účasť 16-ročnej karatistky z Diviackej Novej Vsi na medzinárodných turnajoch.

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu pokračuje vo svojich aktivitách aj v roku 2016. V rámci finančných možností, v súlade s určenými prioritami a stratégiou humanitárnej a sponzorskej činnosti, chce pomáhať predovšetkým v regióne svojho pôsobenia. V jej názve sú definované priority a základné ciele smerovania pomoci. Za prvoradé považuje prispievať sociálne a zdravotne postihnutým občanom regiónu na úhradu liečebných nákladov a skvalitňovať podmienky zdravotnej starostlivosti v regióne. V oblasti vzdelávania, kultúry a športu sa aj naďalej bude orientovať predovšetkým na deti a mládež, na aktívne využitie ich voľného času a na rozvíjanie mladých talentov.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Banícka nadácia pomáha v regióne“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2024
1. KOM
100,0%
997,50
2. NOV
61,4%
612,50
3. ŠAM
60,4%
602,50
4. PIE
58,8%
587,00
5. UKB
51,8%
517,00
Nedávne a najbližšie podujatia
MS Majstrovstvá sveta - šprint veteráni
12.07.2024 | Plovdiv, BUL
SP Pohár Interu
13.07.2024 | Bratislava, Zemník
MS Majstrovstvá sveta - šprint juniori a U23
17.07.2024 | Plovdiv, BUL
SP Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa
20.07.2024 | Šamorín, Jazero Lagúna
MSR SPM-SR krátke trate
02.08.2024 | Bratislava, Zemník
Olympijské hry
06.08.2024 | Paríž, FRA
MSR M-SR SUP
10.08.2024 | Bratislava, Zemník
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.
Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Trenčiansky samosprávny kraj
VOP Nováky, a. s.
NyNa
Športové centrum polície
SMH s.r.o.
Martin Baluch BAJO
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
BOZPO, s.r.o.
Askew s. r. o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
Innovatrics s.r.o.
Fingera.sk | Dochádzkový, prístupový a stravovací systém s 99,98% presnosťou
PRESPOR spol. s r.o.
Vaša s.r.o.
pewag slovakia s.r.o.
FINAL - CD spol. s r. o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Miroslav Mičo - KAMEŇ
BEZAM SK, s. r. o.