Kanoe.sk TiMing

Novácka 500vka, 37. ročník
11.07.-12.07.2009, Nováky, Jazero

Informácie | SP: mládež, dospelí, veteráni, celkom, jednotlivci

Prehľad A | Prehľad B | www.timing.kanoe.sk